Herregistratie Schoolleidersregister PO

Na inschrijving in het Schoolleidersregister PO begint het herregistratietraject. Het is de bedoeling dat een schoolleider zich in vier jaar na de registratie ontwikkelt aan de hand van zeven professionaliseringsthema’s. Deze ontwikkeling wordt inzichtelijk gemaakt door diploma’s en/of een portfolio.

Formeel leren

Jezelf ontwikkelen kan zowel via informeel als formeel leren. Formeel leren is leren dat wettelijk gereglementeerd is en voldoet aan kwaliteitseisen. Het wordt afgesloten met een landelijk erkend diploma of met een certificaat. Lees hier meer over de formele leerroute.

Informeel leren

Informeel leren staat voor leren dat organisch gebeurt in de dagelijkse beroepspraktijk: door te werken aan verbetering van het onderwijs en van de organisatie, door gesprekken te voeren, praktijkvoorbeelden te analyseren en ook bijvoorbeeld door gecoacht te worden. Lees hier meer over de informele leerroute.

Als je (gedeeltelijk) de informele leerroute volgt, dan kunnen onze professionele beoordelaars je ontwikkeling toetsen en valideren voor herregistratie.

Development@work

Een voorbeeld van een informeel leertraject is Development@work. Uniek aan dit traject is de directe gerichtheid op de eigen context en werkplek waardoor resultaten direct toepasbaar zijn in de praktijk. Je vindt hier meer informatie over Development@work.

Zelfscan: Hoe sta jij ervoor op het gebied van registratie en herregistratie?

Wil je weten of je het goede pad bent wat betreft jouw professionaliseringstraject, gelet op jouw zelfgekozen thema’s? Of wil je juist meer duidelijkheid over welke thema’s aansluiten bij wat jij wilt bereiken? Doe dan de zelfscan!

Doe de zelfscan!

Meer informatie over de herregistratie?

Neem voor meer informatie rondom registers en registratie gerust contact op met:

  • William van den Dries: 06 – 20 11 05 48 of e-mail
  • Leanne Gielen: 06 – 33 03 70 81 of e-mail
  • Rowdy Braun: 06 – 34 19 88 11 of e-mail
  • Sanne van den Brink: 06 – 303 311 79 of e-mail