Lerarenregister

Op 21 februari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Met deze wet krijgen leraren meer zeggenschap over de inrichting van hun onderwijs en kunnen zij via het beroepsregister hun bekwaamheid én het onderhouden van die bekwaamheid aan elkaar en aan de samenleving laten zien.

 

Home » Assessment » Onderwijsregisters » Lerarenregister

Leraren kunnen zich vanaf 1 augustus 2018 registreren bij Register Leraar. Het bijhouden van professionaliseringsactiviteiten, nodig voor herregistratie, gaat in vanaf 1 augustus 2019. Nu al zijn heel veel leraren op eigen initiatief ingeschreven bij Register Leraar. Zij hechten waarde aan het gestructureerd bijhouden van hun vak. Dat doen ze door het bijhouden van een bekwaamheidsdossier.

Scholings- en professionaliseringstrajecten

Voor leraren PO en VO biedt Marant tal van scholings- en professionaliseringstrajecten. Als aanbieder van scholing worden onze trajecten ingeschreven in het register. Daarmee bieden we erkende opleidingen die afgerond worden met een certificaat dat ‘telt’ voor herregistratie. Iedere vier jaar laat de leraar zien welke leeractiviteiten in het kader van herregistratie ondernomen zijn. Daarvoor moet in het bekwaamheidsdossier aangetoond worden welke leeractiviteiten ondernomen zijn en de bewijzen die daarvoor zijn in de vorm van geregistreerde certificaten.

Herregistratie

Na registratie volgen periodes van vierjaarlijkse herregistratie. Daarvoor kunnen informele en formele leeractiviteiten ondernomen worden.

Mogelijkheden bij Marant

  • Birdy, een leeromgeving voor informeel leren
  • Professionele en gecertificeerde beoordelingen van herregistratietrajecten
  • Leerwegondersteunende activiteiten (Development@work)

Development@work in PO en VO

Met Development@work begeleiden we docenten in hun leer- en herregistratieproces. Voorafgaand bekijken we samen waar je staat en wat je doelen zijn. Jaarlijks hebben we dan een ontwikkel- en coachgesprek en kijken we terug en vooruit. Bovendien beoordelen we in hoeverre je op weg bent naar de herregistratie.

Meer informatie over het lerarenregister

Neem voor meer informatie rondom registers en registratie gerust contact op met:

  • William van den Dries: 06 – 20 11 05 48 of e-mail
  • Lida Beers: 06 – 20 42 12 03 of e-mail
  • Leanne Gielen: 06 – 33 03 70 81 of e-mail
  • Rowdy Braun: 06 – 34 19 88 11 of e-mail