Basisregistratie Schoolleidersregister PO

Ben je schoolleider in het primair onderwijs, maar sta je nog niet geregistreerd in het Schoolleidersregister PO? Bij Marant kunt je je via een assessment of EVC-procedure laten registeren. Dit is de basisregistratie. Let op: alle schoolleiders moeten per 1 januari 2018 geregistreerd zijn.

Wat houdt registratie in?

Geregistreerde schoolleiders worden uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen. Zij mogen zelf kiezen hoe ze dit willen doen en welke doelen zij willen behalen. Een geregistreerd schoolleider mag zichzelf Registerdirecteur Onderwijs (RDO) noemen; een adjunct-directeur Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO). Aan deze titels wordt in toenemende mate waarde gehecht. De registratie wordt eens per vier jaar herzien; in de tussentijd werken de schoolleiders hier naartoe. Dit noemen we het herregistratietraject.

Waarom een Schoolleidersregister?

Het Schoolleidersregister PO is in 2013 opgericht. Aan de wieg stonden de PO-raad (de sectororganisatie voor het primair onderwijs) en de onderwijsbonden AVS, CNV en AOB. Het register is een uitvloeisel van de afspraken die gemaakt zijn met als doel het beroep van schoolleider te versterken: zij moeten kunnen staan voor hun beroep en, als het nodig is, elkaar op de kwaliteit van het beroep aan kunnen spreken.

Verschillende mogelijkheden voor de basisregistratie

Op basis van een voor en door schoolleiders opgestelde beroepsstandaard is vastgesteld aan welke competenties een schoolleider moet voldoen om zich te kunnen laten registreren. De eerste registratie noemen we de basisregistratie. Een schoolleider kan op verschillende manieren aantonen dat hij of zij beschikt over de basiskwalificaties voor het beroep van schoolleider:

  • Met het certificaat van een afgeronde schoolleidersopleiding
  • Met het positief doorlopen van een toetsend assessment
  • Met het positief doorlopen van een EVC-procedure (eerder verworven competenties)
  • Door het laten waarderen van diploma’s

Nog niet geregistreerd?

Ben je schoolleider in het primair onderwijs, maar sta je nog niet geregistreerd in het Schoolleidersregister PO? Bij Marant kunt je je via een assessment of EVC-procedure laten registeren. Eigenlijk had dit voor 1 januari 2018 moeten gebeuren, maar we helpen je alsnog graag. Kijk hier voor uitgebreide informatie over de registratie.

Voor de registratie kun je contact opnemen met William van den Dries: e-mail of Lida Beers: e-mail.

Zelfscan: Hoe sta jij ervoor op het gebied van registratie en herregistratie?

Wil je weten of je het goede pad bent wat betreft jouw professionaliseringstraject, gelet op jouw zelfgekozen thema’s? Of wil je juist meer duidelijkheid over welke thema’s aansluiten bij wat jij wilt bereiken? Doe dan de zelfscan!

Doe de zelfscan!

Herregistratietraject

Marant Interstudie biedt verschillende leertrajecten aan voor geregistreerde schoolleiders, zowel via de informele als de formele route. Ook voor de herregistratie zelf kun je bij ons terecht. Marant Assessment is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO om het informeel leren te valideren. Bekijk hier ons hele aanbod.

Meer informatie over het schoolleidersregister PO?

Neem voor meer informatie rondom registers en registratie gerust contact op met:

  • William van den Dries: 06 – 20 11 05 48 of e-mail
  • Lida Beers: 06 – 20 42 12 03 of e-mail
  • Leanne Gielen: 06 – 33 03 70 81 of e-mail
  • Rowdy Braun: 06 – 34 19 88 11 of e-mail