Schoolleidersregister VO

Tot voor kort maakte het Schoolleidersregister VO deel uit van de VO Academie. Sinds 2016 is het Schoolleidersregister VO een zelfstandig register. Het karakter van het Schoolleidersregister VO zal vooralsnog minder verplichtend zijn dan dat van het Schoolleidersregister PO of het Lerarenregister. De wettelijke basis hiervoor ontbreekt nog. Dit neemt niet weg dat veel scholen en schoolleiders een kwaliteitsontwikkeling van het beroep van harte ondersteunen. In ons netwerk hebben verschillende schoolleiders zich al laten toetsen op hun bekwaamheid als schoolleider op een daarbij passend niveau van functie-uitoefening.

Home » Assessment » Onderwijsregisters » Schoolleidersregister VO

Op basis van een voor en door schoolleiders opgestelde beroepsstandaard is vastgesteld aan welke competenties een schoolleider moet voldoen. Marant Assessment biedt assessments die op deze nieuwe beroepsstandaard zijn ingericht.

Meer informatie over het schoolleidersregister VO?

Neem voor meer informatie gerust contact op met:

  • William van den Dries: 06 – 20 11 05 48 of e-mail
  • Leanne Gielen: 06 – 33 03 70 81 of e-mail
  • Rowdy Braun: 06 – 34 19 88 11 of e-mail
  • Sanne van den Brink: 06 – 303 311 79 of e-mail