Home » Basisscholen komen structureel geld tekort

Basisscholen komen structureel geld tekort

Datum: 14 augustus 2017

Het geld dat naar basisscholen gaat, staat niet in verhouding met de eisen die aan het basisonderwijs worden gesteld. Dat is de conclusie van SEO Economisch Onderzoek, een onafhankelijk onderzoeksbureau dat onderzoek deed naar de financiële situatie van het primair onderwijs. Met het beschikbare geld kunnen basisscholen net aan de minimumeisen voldoen, maar ruimte om verder te groeien is er niet.

Dit sluit niet aan bij de ambities die er vanuit scholen, de samenleving en politiek zijn. Om een plek te kunnen bieden aan vernieuwend onderwijs en om het algemene niveau te kunnen verbeteren zijn er meer financiële middelen nodig. Ook het groeiende lerarentekort, de lage salarissen en de stijgende werkdruk blijven een bron van zorgen.

Grondige herziening nodig

SEO Economisch Onderzoek pleit voor een grondige herziening van verhouding tussen de bekostiging, kosten en de (aanvullende) eisen. Volgens de onderzoekers is dat nodig om het beeld op de werkelijke situatie te verbreden, maar ook om te bekijken wat je mag verwachten van scholen met de huidige bekostiging in relatie tot de ambities die we hebben als land.

Al eerder deed de PO-Raad een oproep voor een parlementair onderzoek naar de financiële situatie van het basisonderwijs; helaas zonder resultaat. Het rapport van SEO Economisch Onderzoek laat zien dit onderwerp de aandacht van de politiek hard nodig heeft, en snel ook.

Roeien met de riemen die je hebt

Goed onderwijs gaat ons aan het hart. Wij merken in de praktijk dat het scholen vaak niet lukt om binnen hun bestaande grenzen het onderwijs te herontwerpen. Dat is ook begrijpelijk: de werkdruk is al erg hoog en de expertise ontbreekt. Er kan echter veel winst behaald worden door efficiënter met de inrichting van het onderwijs om te gaan. Zo werkt Marant onder de naam ‘IDEE – Innovatieve dyslexiezorg’ aan een pilot waarin jeugdzorg en het onderwijs beter op elkaar afgestemd worden. Daarnaast helpen we scholen bij het uitwerken van ideeën, zoals het implementeren van gepersonaliseerd leren. We merken dat scholen makkelijker en efficiënter gewenste veranderingen kunnen doorvoeren als ze onderdeel uitmaken van een (kennis)netwerk of wanneer ze gebruik maken van externe expertise. Je hoeft niet alles alleen te doen!

Herken jij dit beeld uit jouw eigen werkpraktijk? Wil je weten hoe je jouw onderwijs kunt verbeteren met de middelen die je hebt? Onze adviseurs van Marant Interstudie kijken graag met je mee. Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op via interstudie@marant.nl of 0481 – 43 93 00.

Bron: PO-Raad

Deel dit artikel

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.