Home » Behandelpraktijk » Dyscalculie » Behandelaanbod » Theory of Mind-training

Theory of Mind-training

Soms hebben kinderen specifieke begeleidingsbehoeften, zowel thuis als op school, bijvoorbeeld omdat ze autistische kenmerken hebben. Ze willen graag vriendjes hebben, net als andere kinderen, maar weten niet hoe dat aan te pakkenEen Theory of Mind-training helpt hen om hun sociale vaardigheden te verbeteren.

Doel van de Theory of Mind-training

Het doel van de Theory of Mind-training is dat kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) meer adequaat sociaal (invoelend) gedrag vertonen. Door de training worden kinderen vaardiger in het inschatten van sociale situaties, kunnen ze zich beter in de gedachten en gevoelens van anderen verplaatsen (en daardoor gedrag van anderen beter begrijpen) en kunnen ze hun gedrag ook beter op anderen afstemmen. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk om wederzijds adequaat te kunnen communiceren. 

Het traject

Wanneer het kind is aangemeld, volgt een intake waarin we de opzet en het doel van de behandeling bespreken. Tussentijds krijgen kinderen oefeningen mee. Na afloop vindt een eindgesprek plaats met adviezen voor het vervolg.

Individuele behandeling

Theory of Mind-training kan individueel verzorgd worden. Als het kind individueel behandeld wordt, is het behandeltraject helemaal op maat. Het aantal behandelingen kan verschillen.

Groepsbehandeling

De groepsbehandeling bestaat uit tien bijeenkomsten. De werkvormen zijn toegespitst op het oefenen van de bouwstenen van Theory of Mind.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Tijdens de Theory of Mind-training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • leren gericht kijken, luisteren en nadoen
  • leren herkennen van gevoelens bij jezelf en anderen
  • stimuleren van het zelfbeeld en het voorstellingsvermogen
  • leren zich te verplaatsen in de gedachten en de gevoelens van de ander

Om de aangeleerde vaardigheden thuis te kunnen toepassen, krijgt ieder kind een werkmap. Deze map gaat na iedere bijeenkomst mee naar huis. Zo kan ook thuis of op school geoefend worden in verschillende praktijksituaties, samen met ouders en leerkracht.

Klik hier voor onze Tarieven en vergoedingen

Meer informatie

Heb je behoefte aan meer informatie, heb je vragen of wil je overleggen? Onze gekwalificeerde orthopedagogen en psychologen denken graag met je mee. We kunnen jouw vraag beantwoorden tijdens ons telefonisch spreekuur. Je kunt ook een afspraak maken om jouw vraag te bespreken en de mogelijke oplossingen te verkennen. De Servicedesk Behandelpraktijk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00-17.00 uur via 0481-439327 of per mail: e-mail

Deel deze pagina