Onderzoek naar dyscalculie

Wanneer een kind bij Marant aangemeld wordt, is screening van het dossier door een orthopedagoog / psycholoog de eerste fase van diagnostiek. In overleg met de ouders en school bepalen we vervolgens op welke manier we de rekenvaardigheden van het kind gaan testen.

Bij Marant onderzoeken we niet alleen het kind, maar ook de omgevingsfactoren, zoals de groep, leerkracht, de school en het gezin. Het onderzoek levert antwoorden en adviezen op: welke opdrachten en activiteiten zijn passend voor het kind, welke pedagogische ondersteuning moet het thuis en op school krijgen en welke bovenschoolse of externe hulpverlening is nodig?

Home » Behandelpraktijk » Dyscalculie » Onderzoek naar dyscalculie

Verschillende soorten onderzoek naar dyscalculie

Bouwstenenonderzoek

Een bouwstenenonderzoek is een kort didactisch onderzoek dat de rekenvaardigheden van het kind op verschillende rekengebieden nagaat. Wat zijn eventuele probleemgebieden en hoe kunnen deze aangepakt worden?

De opzet is als volgt:

 • Intake met ouders
 • Bouwstenenonderzoek
 • Verslag van de onderzoeksbevindingen en adviezen
 • Adviesgesprek waarin samen met ouders en indien mogelijk school wordt bekeken wat het kind nodig heeft

Rekenonderzoek

Dit onderzoek brengt de rekenvaardigheden in kaart en onderzoekt verklaringen voor gesignaleerde problemen.

De opzet is als volgt:

 • Intake met ouders
 • Onderzoek naar cognitieve mogelijkheden, aandacht, geheugen en planning
 • Verslag van de onderzoeksbevindingen en adviezen
 • Adviesgesprek waarin samen met ouders en indien mogelijk school wordt bekeken wat het kind nodig heeft

Handelingsgericht rekenonderzoek

Dit onderzoek brengt de rekenvaardigheden in kaart en vooral wat dit betekent voor passende begeleiding op school en thuis.

De opzet is als volgt:

 • Intake met ouders
 • Onderzoek van twee dagdelen naar cognitieve mogelijkheden, aandacht, geheugen en planning
 • Observatie in de klas
 • Verslag van de onderzoeksbevindingen en adviezen
 • Adviesgesprek waarin samen met ouders en indien mogelijk school wordt bekeken wat het kind nodig heeft

Onderzoek naar dyscalculie

Dit uitgebreide rekenonderzoek bestaat uit twee dagdelen. Eén deel vindt plaats op school en één deel vindt plaats op één van de locaties van Marant. Het onderzoek naar dyscalculie stelt vast of er sprake is van dyscalculie en of het kind in aanmerking komt voor een dyscalculieverklaring.

De opzet is als volgt:

 • Dossieranalyse
 • Intake met ouders
 • Onderzoek naar de rekenvaardigheden
 • Onderzoek naar cognitieve mogelijkheden, planning, geheugen, concentratie
 • Verslag van de onderzoeksbevindingen en adviezen
 • Observatie in de klas
 • Adviesgesprek waarin samen met ouders en indien mogelijk school wordt bekeken wat het kind nodig heeft

Dyscalculieverklaring

Een diagnostisch onderzoek naar rekenproblemen en dyscalculie kan niet altijd direct aantonen of werkelijk sprake is van dyscalculie, een zeer ernstig en hardnekkig rekenprobleem. De diagnose kan namelijk pas worden gesteld als een kind aantoonbaar een periode zeer intensieve hulp heeft gekregen van een rekenspecialist. Soms voldoet de problematiek (nog) niet aan dit criterium van hardnekkigheid.

Wij adviseren de school dan over een passende invulling van die gerichte ondersteuning of bieden hulp tijdens een begeleidingstraject. Pas wanneer het vermoeden van hardnekkigheid zo gedegen is onderbouwd, kan alsnog naderhand een diagnose en een verklaring worden afgegeven.

Download de flyer

Lees ook onze flyer over dyscalculie. Klik op de afbeelding om te downloaden.

Meer informatie

Heb je behoefte aan meer informatie, heb je vragen of wil je overleggen? Onze gekwalificeerde orthopedagogen en psychologen denken graag met je mee. We kunnen jouw vraag beantwoorden tijdens ons telefonisch spreekuur. Je kunt ook een afspraak maken om jouw vraag te bespreken en de mogelijke oplossingen te verkennen. De Servicedesk Behandelpraktijk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00-17.00 uur via 0481-439327 of per mail: