Onderzoek naar dyscalculie

Wanneer een kind bij Marant aangemeld wordt, is screening van het dossier door een orthopedagoog / psycholoog de eerste fase van diagnostiek. In overleg met de ouders en school bepalen we vervolgens op welke manier we de rekenvaardigheden van het kind gaan testen.

Bij Marant onderzoeken we niet alleen het kind, maar ook de omgevingsfactoren, zoals de groep, leerkracht, de school en het gezin. Het onderzoek levert antwoorden en adviezen op: welke opdrachten en activiteiten zijn passend voor het kind, welke pedagogische ondersteuning moet het thuis en op school krijgen en welke bovenschoolse of externe hulpverlening is nodig?

Home » Behandelpraktijk » Dyscalculie » Onderzoek naar dyscalculie

Rekenonderzoek

We doen gericht onderzoek en kijken naar zowel kind- als omgevingsfactoren: groep, leerkracht, school en gezin. Onderzoek levert antwoorden en desgewenst handelingsgerichte adviezen op: welke begeleiding past het best bij het kind?

Hierbij kun je denken aan didactisch onderzoek naar de rekenvaardigheden, onderzoek naar zowel cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling, onderzoek naar geheugen, planning, concentratie en onderzoek naar dyscalculie als mogelijke oorzaak van de rekenproblemen.

Het onderzoek omvat een (korte) intake, een of twee onderzoeksochtenden, eventueel een observatie, verslaglegging en adviesgesprek.

In overleg bepalen we aan de hand van de hulpvraag wat een passend onderzoek is. De prijzen variëren van 900 euro voor een onderzoek met een enkelvoudige hulpvraag tot 1500 euro voor een onderzoek met meervoudige en complexe hulpvraag.

Dyscalculieverklaring

Een diagnostisch onderzoek naar rekenproblemen en dyscalculie kan niet altijd direct aantonen of werkelijk sprake is van dyscalculie, een zeer ernstig en hardnekkig rekenprobleem. De diagnose kan namelijk pas worden gesteld als een kind aantoonbaar een periode zeer intensieve hulp heeft gekregen van een rekenspecialist. Soms voldoet de problematiek (nog) niet aan dit criterium van hardnekkigheid.

Wij adviseren de school dan over een passende invulling van die gerichte ondersteuning of bieden hulp tijdens een begeleidingstraject. Pas wanneer het vermoeden van hardnekkigheid zo gedegen is onderbouwd, kan alsnog een diagnose en een verklaring worden afgegeven.

Download de flyer

Lees ook onze flyer over dyscalculie. Klik op de afbeelding om te downloaden.

Meer informatie

Heb je behoefte aan meer informatie, heb je vragen of wil je overleggen? Onze gekwalificeerde orthopedagogen en psychologen denken graag met je mee. We kunnen jouw vraag beantwoorden tijdens ons telefonisch spreekuur. Je kunt ook een afspraak maken om jouw vraag te bespreken en de mogelijke oplossingen te verkennen. De Servicedesk Behandelpraktijk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00-17.00 uur via 0481-439327 of per mail: e-mail