Home » Behandelpraktijk » Dyscalculie » Rekenen en rekenonderwijs – workshops en trainingen

Rekenen en rekenonderwijs - workshops en trainingen

Wil je je specialiseren in rekenonderwijs of meer grip krijgen op dit onderwerp? Kom dan naar een van onze workshops voor leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers. Hieronder vind je een overzicht van de workshops die we verzorgen. De workshops duren over het algemeen één dagdeel.

De workshops worden verzorgd op aanvraag. Wil je meer informatie over een workshop, je inschrijven voor een workshop of weten wat de mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld een teamworkshop of het combineren van workshops? Neem dan contact op met Mariska van der Vliet via e-mail of 06 101 745 17.

Zo verzorg je goed rekenonderwijs

Tijdens deze workshop krijg je zicht op wat goed rekenonderwijs is. Hoe geef je een goede rekenles? Hoe zorg je dat alle kinderen voldoende uitdaging krijgen? Welke modellen kun je toepassen bij het vormgeven van je rekenles? Wat doe je als kinderen uitvallen op bepaalde onderdelen? Welke materialen zet je in?

Implementeren van het ERWD-protocol (Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie)

Alle basisscholen hebben in 2011 het ERWD-protocol gratis ontvangen. Feit is echter dat nog niet veel scholen de inhoud vertaald hebben naar hun rekenonderwijs. Tijdens deze training wordt je meegenomen door de inhoud van het ERWD-protocol, de uitgangspunten, de modellen leerlijnmodel, handelingsmodel en drieslagmodel, maar ook hoe je het ERWD-protocol kunt implementeren binnen je eigen basisschool. Benieuwd geworden en wil je je rekenonderwijs verder verbeteren? Schrijf je in.

Werken met de modellen uit het ERWD-protocol: het leerlijnenmodel, het handelingsmodel en het drieslagmodel

Deze workshop zoomt in op de details van de modellen uit het ERWD-protocol. Wat houden de modellen in? Hoe kun je ze inzetten tijdens je eigen rekenlessen? Verbeter je didactisch handelen tijdens je rekenlessen en sluit nog beter aan bij de rekenbehoeften van je leerlingen.

Vroegtijdig signaleren van rekenproblemen (en daar adequaat op kunnen reageren)

Kinderen met rekenproblemen zijn er in elke klas en op elke basisschool. Maar hoe kun je zo vroeg mogelijk signaleren? Welke instrumenten gebruik je daarbij? Op welke aspecten moet je extra letten? Wat zijn de belangrijke mijlpalen per groep? Maar ook welke hulp bied je deze kinderen? Wat is de beste opbouw in de hulp die geboden wordt als gekeken wordt naar de mate van abstractie? Kortom, alles wat je wilt weten over het signaleren en behandelen van rekenproblemen.

Vormgeven van individuele rekenbegeleiding

Hoe geef je een goede individuele rekenbegeleiding aan de kinderen met rekenproblemen? Wil je weten waar je op let, welke keuzes je kunt maken met betrekking tot einddoelen op niveau 1F of 1S, maar ook bijvoorbeeld het gebruik van de rekenmachine en andere hulpmiddelen. Schrijf je dan in voor deze workshop.

Rekenstof voor kinderen met rekenproblemen: zo maak je verantwoorde keuzes

Hoe maak je verantwoorde keuzes over de rekenstof die je aanbiedt bij een kind met rekenproblemen? Kies je voor niveau 1F of ga je toch voor niveau 1S? Welke overwegingen spelen daarbij een rol? Waar moet je aan denken? Kun je later toch nog kiezen voor een ander einddoel? Wat zijn voor- en nadelen van het maken van keuzes? Vanaf welke groep mag ik een keuze maken? Kom voor antwoorden naar deze workshop.

Omgaan met kinderen met (ernstige) rekenproblemen en dyscalculie

In deze workshop gaat het allereerst om de vraag ‘Wat is dyscalculie?’, maar daarnaast ook over de behoeften van deze kinderen. Wat zijn hun rekenbehoeften? Wat zijn de do’s en wat zijn de don’ts? Welke aanpak sluit het beste aan in de rekenbegeleiding? Welke materialen zijn er voor psycho-educatie rondom dyscalculie?

Meer informatie en inschrijven

De workshops worden verzorgd op aanvraag. Wil je meer informatie over een workshop, je inschrijven voor een workshop of weten wat de mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld een teamworkshop of het combineren van workshops? Neem dan contact op met Mariska van der Vliet via e-mail of 06 101 745 17.

Deel deze pagina