Home » Behandelpraktijk » Dyscalculie » Rekenen en rekenonderwijs – workshops en trainingen

Rekenen en rekenonderwijs - workshops en trainingen

Wil je je specialiseren in rekenonderwijs of meer grip krijgen op dit onderwerp? Kom dan naar een van onze workshops voor leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers. Hieronder vind je een overzicht van de workshops die we verzorgen.

De workshops worden verzorgd op aanvraag. Wil je meer informatie over een workshop of weten wat de mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld een teamworkshop of het combineren van workshops? Neem dan contact op met Mariska van der Vliet via e-mail of 06 101 745 17.

Workshop 1: Implementeren van het ERWD-protocol (Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie)

Alle basisscholen hebben in 2011 het ERWD-protocol gratis ontvangen. Feit is echter dat nog niet veel scholen de inhoud vertaald hebben naar hun rekenonderwijs. Tijdens deze training wordt je meegenomen door de inhoud van het ERWD-protocol, de uitgangspunten, de modellen leerlijnmodel, handelingsmodel en drieslagmodel, maar ook hoe je het ERWD-protocol kunt implementeren binnen je eigen basisschool. Verbeter hiermee je didactisch handelen tijdens je rekenlessen en sluit nog beter aan bij de rekenbehoeften van je leerlingen.

Workshop 2: Vroegtijdig signaleren van rekenproblemen (en daar adequaat op reageren met een passend rekenaanbod)

Kinderen met rekenproblemen zijn er in elke klas en op elke basisschool. Maar hoe kun je zo vroeg mogelijk signaleren? Welke instrumenten gebruik je daarbij? Op welke aspecten moet je extra letten? Wat zijn de belangrijke mijlpalen per groep? Maar ook welke hulp bied je deze kinderen? Wat is de beste opbouw in de hulp die geboden wordt als gekeken wordt naar de mate van abstractie? Welke keuzes maak je ten aanzien van de einddoelen op niveau 1F of 1S? Kortom, alles wat je wilt weten over het signaleren en behandelen van rekenproblemen.

Workshop 3: Omgaan met kinderen met (ernstige) rekenproblemen en dyscalculie

In deze workshop gaat het allereerst om de vragen ‘Wat is dyscalculie?’, ‘Hoe wordt dyscalculie vastgesteld?’ en ‘Wat zijn de criteria om te mogen spreken over dyscalculie’. Daarnaast hebben we het uiteraard ook over de behoeften van deze kinderen. Wat zijn hun rekenbehoeften? Wat zijn de do’s en wat zijn de don’ts? Welke aanpak sluit het beste aan in de rekenbegeleiding? Welke materialen zijn er voor psycho-educatie rondom dyscalculie?

Meer informatie en inschrijven

Wil je meer informatie over een workshop of weten wat de mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld een teamworkshop of het combineren van workshops? Neem dan contact op met Mariska van der Vliet via e-mail of 06 101 745 17.

Deel deze pagina