Home » Behandelpraktijk » Dyscalculie » Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

Onderzoek naar rekenproblemen en dyscalculie

Marant biedt afhankelijk van de vraagstelling kort, standaard en uitgebreid onderzoek op alle ontwikkelingsgebieden. De school of ouders kunnen opdracht geven tot het uitvoeren van dit onderzoek.

  • Een kort onderzoek van €375,- biedt antwoord op enkelvoudige vragen naar niveaubepalingen. Bijvoorbeeld een didactisch onderzoek naar rekenvaardigheden (zogenaamd bouwstenenonderzoek), inclusief een korte intake, verslaglegging en een kort gesprek over de bevindingen.
  • Een standaard onderzoek van €775,- biedt antwoord op enkelvoudige vragen. Bijvoorbeeld naar oorzaken van rekenproblemen. Of naar wat het kind, op basis van niveaubepaling, nodig heeft op het gebied van rekenen qua instructie: een handelingsgericht onderzoek. Onderzoek beslaat een dagdeel en omvat daarnaast een intake, verslaglegging en een adviesgesprek.
  • Een uitgebreid onderzoek van €1075,- biedt antwoord op meervoudige vraagstellingen. Bijvoorbeeld naar zowel cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling, of naar dyscalculie als mogelijke oorzaak van rekenproblemen. Onderzoek beslaat meerdere delen, inclusief een observatie op school, en omvat daarnaast een intake, verslaglegging en adviesgesprek.

Individueel begeleidingstraject

Een individueel begeleidingstraject van 12 weken kost €1025.

Groepstrainingen (Leermaatjes)

Een behandeling in groepsbehandeling (Leermaatjes) van 12 weken kost €490.

Meer informatie

Heb je vragen over de tarieven? We kunnen jouw vraag beantwoorden tijdens ons telefonisch spreekuur. Je kunt ook een afspraak maken om jouw vraag te bespreken. De Servicedesk Behandelpraktijk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00-17.00 uur via 0481-439327 of per mail:

Deel deze pagina