Wat is dyscalculie?

Rekenen: een vaardigheid die het ene kind vlot onder de knie krijgt en die voor het andere kind moeilijkheden oplevert. Heeft een kind grote moeite met rekenen? Lukt het niet om sommen en tafels te automatiseren? Dat kan wijzen op een rekenprobleem of dyscalculie. Soms leidt het tot onzekerheid, faalangst of het vermijden van rekenen. Verder inzoomen op de rekenontwikkeling kan dan verstandig zijn. Maar wat is dyscalculie precies?

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen berekenen’. Het is net als bij dyslexie een andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde vaardigheden. Deze problemen worden niet veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs. Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken- en wiskundekennis.

Dyscalculie is een complexe stoornis omdat bij rekenen meerdere hersengebieden worden gebruikt, waaronder ook het taalcentrum. Bij rekenen moeten kinderen tekst lezen en getallen herkennen, maar ook met symbolen als sterren en cirkels kunnen werken. Dit vereist samenwerking van meerdere hersengebieden en dat gaat bij kinderen met dyscalculie een stuk moeizamer.

Ondersteuning op school

De school heeft een cruciale rol bij het signaleren van leerproblemen. Wanneer de leraar of IB’er een achterstand constateert op het gebied van rekenen, krijgt het kind structureel extra begeleiding. Wanneer gerichte intensieve ondersteuning onvoldoende effect heeft, heeft het kind mogelijk rekenproblemen en eventueel zelfs dyscalculie. De school overlegt dan met de ouders en verwijst het kind eventueel door voor nader onderzoek en/of behandeling.

Een kind uitleggen wat dyscalculie is

Daarvoor hebben wij een leuke en verhelderende video gemaakt over dyscalculie. In deze video legt Liesan van Marant uit aan kinderen wat het is.