Dyslexie

De meeste kinderen kunnen gelukkig goed meekomen in het (taal)onderwijs. Helaas heeft een klein deel te maken met lees- en spellingproblemen. Als een kind grote moeite heeft met lezen en spelling, kan er sprake zijn van dyslexie. Wat is dyslexie precies? Lees verder

Home » Behandelpraktijk » Dyslexie

Aanmelden

Als alle gegeven verzameld zijn, kunnen we binnen enkele weken starten met het onderzoek.

Lees meer

Voorwaarden voor vergoede dyslexiezorg

Vanaf 1 januari 2009 wordt de diagnose en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie vergoed. Sinds 1 januari 2015 bekostigen gemeenten deze vergoede dyslexiezorg door een beschikking af te geven. Maar wat zijn de voorwaarden voor vergoede dyslexiezorg? Wanneer komt een kind hiervoor in aanmerking?

Lees meer

Behandelaanbod

Als is vastgesteld dat een kind dyslexie heeft, start het vergoede behandeltraject. Niet alle kinderen met lees- en spellingsproblemen komen voor vergoeding in aanmerking. Deze kinderen bieden we individuele zorg via ons particulier behandelaanbod.

Lees meer

Wetenschappelijk onderzoek

In een intensieve samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken we sinds 2011 het effect van onze behandelingen. Met ons dyslexie-onderzoek versterken we onze eigen behandelingen en leveren we een bijdrage aan de wetenschap en betere dyslexiezorg.

Lees meer

Dyslexiezorg per gemeente

Voordat een kind aan het dyslexietraject kan beginnen, moet hij of zij hiervoor toestemming hebben van de gemeente. Dyslexiezorg valt namelijk onder de Jeugdwet en dat is per gemeente anders geregeld.

Lees meer

Tarieven en vergoedingen

Er zijn verschillende vormen van dyslexiezorg. Naast vergoede zorg en particuliere, individuele zorg bieden wij ook onderzoek en groepsbehandeling aan.

Lees meer

Behandelmaterialen

In onze dyslexiebehandelingen werken we met behandelmaterialen die wij zelf hebben ontwikkeld aan de hand van wetenschappelijk onderzoek. Zo zijn onze materialen altijd up-to-date en wetenschappelijk verantwoord.

Lees meer