Aanmelden voor dyslexiezorg

Wil je jouw kind of leerling aanmelden voor dyslexiezorg? Dat kan! Hieronder lees je wat je moet doen om jouw kind of leerling aan te melden.

Home » Behandelpraktijk » Dyslexie » Aanmelden voor dyslexiezorg

Aangepaste toelatingscriteria voor dyslexiezorg i.v.m. coronacrisis

Omdat het onderwijs er de afgelopen tijd anders uit heeft gezien dan we gewend zijn, hanteren we bij Marant aangepaste toelatingscriteria voor het aanmelden voor dyslexiezorg. Je vindt de aangepaste toelatingscriteria op deze pagina.

Doorlooptijden

Je kunt dit van ons verwachten:

  • Op het moment dat we de aanmelding van school en/of ouders of een poortwachter hebben ontvangen, bekijkt onze ServiceDesk of deze compleet is.
  • Wanneer de aanmelding nog niet compleet is, zullen we je zo snel mogelijk vragen deze aanvullende informatie aan te leveren.
  • Als het dossier compleet is, ontvangen ouders binnen een week een aanmeldbevestiging waarin we aangeven wanneer het dossier gescreend wordt. Dit is afhankelijk van wanneer we hiervoor een beschikking van de gemeente (hebben) ontvangen.
  • De inhoudelijke screening neemt maximaal drie weken in beslag, tenzij er aanvullende informatie nodig is om dit op inhoud te kunnen afronden. Daarover word je dan natuurlijk geïnformeerd.
  • Na een positieve screening van het dossier ontvang je binnen twee weken een uitnodiging voor het vervolg van het traject. Hoe dat vervolg er uit ziet is afhankelijk van de gemeente waar je woont.
  • Het vervolg start zo snel mogelijk na positieve screening, mits we tijdig de juiste beschikking van de gemeente hebben ontvangen.

Wachttijd

Helaas lukt het ons momenteel niet om in alle regio’s binnen een aantal weken na het onderzoek te starten met de behandeling. Het kan voorkomen dat er wachttijd is. Hoe lang het duurt voor het kind behandeld kan worden na het onderzoek, hangt af van de regio waarin jullie wonen. We streven ernaar om altijd zo snel mogelijk te starten.

Aanmelden voor vergoede dyslexiezorg

Komt jouw kind of leerling in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg? Bekijk het hier.

Voor de aanmelding voor vergoede dyslexiezorg is nodig:

Identificeren

Je hoeft geen kopie van het identificatiebewijs van jouw kind mee te sturen bij de aanmelding. Je dient jouw kind echter wel te identificeren voor vergoede zorg. Dat gaat in vier stappen:

  1. Je vult in het aanmeldformulier het BSN, documentnummer en documenttype in van het identificatiebewijs van jouw kind.
  2. Wij checken de invoer: is het identificatiebewijs waarvan je de gegevens hebt ingevuld geldig op het moment van aanmelden, klopt het BSN van jouw kind en hoort dat BSN ook bij het identificatiebewijs?
  3. Je neemt het identificatiebewijs van jouw kind mee naar de eerste afspraak met een Marant-medewerker en laat dit zien.
  4. De Marant-medewerker checkt de identiteit van jouw kind in combinatie met de gegevens die wij van jou hebben ontvangen.

Aanmelden voor dyslexiezorg - Particulier

Particulier onderzoek naar dyslexie

Voor de aanmelding voor particulier onderzoek (dat door ouders of de school betaald wordt) is nodig:

Dyslexiebehandeling (particulier)

Voor de aanmelding voor particuliere behandelingen (die door ouders betaald worden) is nodig:

Let op: is het kind al bij Marant onderzocht en voldoet hij of zij niet aan de eisen voor een vergoed behandeltraject, maar wil je het kind wel aanmelden voor particuliere behandelingen? Het aanmeldformulier voor behandeling hoeft dan niet nogmaals ingevuld te worden door ouders en school; we hebben namelijk alle gegevens al. Je kunt in dat geval even contact opnemen met de Servicedesk via behandelpraktijk[@]marant.nl of 0481 – 43 93 27.

Aanmeldformulier versturen

Het volledig ingevulde aanmeldformulier kun je mailen naar de servicedesk van Marant Behandelpraktijk via behandelpraktijk[@]marant.nl.

Het is ook mogelijk om het aanmeldformulier te printen en te versturen per post naar:

Marant Behandelpraktijk
T.a.v. Servicedesk
Antwoordnummer 111
6660 VB Elst
(Postzegel niet nodig)

Heb je vragen over aanmelden voor dyslexie, dan kun je ook contact met ons opnemen via 0481 – 43 93 27.