Home » Behandelpraktijk » Dyslexie » Aanmelden voor dyslexiezorg » Aangepaste toelatingscriteria voor dyslexiezorg i.v.m. coronacrisis

Aangepaste toelatingscriteria voor dyslexiezorg i.v.m. coronacrisis

Omdat het onderwijs er de afgelopen tijd anders uit heeft gezien dan we gewend zijn, hanteren we bij Marant aangepaste toelatingscriteria voor het aanmelden voor dyslexiezorg. In de Handreiking Tijdelijke aanpassing toelatingscriteria diagnostiek dyslexie tijdens Covid-19 (opgesteld door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie; het NKD) is aangegeven hoe het criterium ‘ernst’ kan worden onderbouwd als het derde meetmoment ontbreekt en hoe het criterium ‘hardnekkigheid’ kan worden onderbouwd als het een school in de coronaperiode niet is gelukt om de (volledige) ondersteuning te bieden op ondersteuningsniveau 3. In de handreiking van het NKD zijn hiervoor expliciete processtappen opgenomen.

Samenvatting

Er is ook een Samenvatting Tijdelijke aanpassing toegangscriteria dyslexiezorg beschikbaar. Hierin is het aangepaste toetsingskader beknopt weergegeven.

Voor wie is deze handreiking bedoeld?

Als gevolg van de Corona-richtlijnen kan een knelpunt zijn ontstaan (zeker in de eerste periode) in het verzorgen van onderwijs op maat. Voor die uitzonderlijke gevallen, waarin het een school echt niet is gelukt om ondersteuning op niveau 2 en 3 te realiseren, met als gevolg dat het Leerlingdossier niet kan worden opgebouwd, is deze handreiking bedoeld. Ook kan het een probleem zijn (geweest) om een hoofdmeetmoment zinvol en betrouwbaar af te nemen.

Aanmelden voor dyslexiezorg

Wil je een leerling aanmelden voor dyslexiezorg bij Marant? Dat kan hier.

Deel deze pagina