Home » Behandelpraktijk » Dyslexie » Aanmelden voor dyslexiezorg » Voorwaarden voor vergoede dyslexiezorg

Voorwaarden voor vergoede dyslexiezorg

Met ingang van 1 januari 2022 verandert de vergoedingsregeling dyslexie voor kinderen tot en met 12 jaar. Wat betekent dit voor de aanmelding van leerlingdossiers?

Het nieuwe Protocol Dyslexie, Diagnose & Behandeling 3.0 

Vanaf 1 januari 2022 werkt Marant met het nieuwe Protocol Dyslexie, Diagnose & Behandeling 3.0 (PDDB 3.0) van het NKD. Het Protocol beschrijft naast de criteria en de kenmerken van vergoede zorg voor Ernstige Dyslexie (ED) ook het stap voor stap handelen van de zorgverlener.

Vanaf 1 januari 2022 werkt Marant met dit protocol 

Dat betekent dat per 1 januari een aantal wijzigingen zullen plaatsvinden op het gebied van doorverwijzen:

 1. Van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) naar Ernstige Dyslexie (ED)
  We spreken niet meer van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie maar van Ernstige Dyslexie. Dat betekent dat we soepeler omgaan met kinderen die ook een ander probleem/ ontwikkelingsstoornis hebben, bijvoorbeeld ADHD. Het kind moet uiteraard wel behandelbaar zijn.
 2. Ernstige leesproblemen als noodzakelijke voorwaarde
  Een leerling komt alleen in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg wanneer de school in een leerlingdossier onderbouwt dat er bij een leerling sprake is van een ernstige en hardnekkige achterstand bij het lezen. Het nieuwe protocol hanteert hierbij strengere criteria: er moet in ieder geval sprake zijn van ernstige woordleesproblemen.

In de praktijk betekent dit dat kinderen:

 • Een E/V- score op lezen behalen om hen aan te kunnen melden voor de vergoede zorg. Eerder konden kinderen die een D/V score hadden voor technisch lezen in combinatie met een E/V- score voor spelling ook aangemeld worden. Dit is per januari 2022 niet meer zo. Er komt een overgangsperiode. De verschillende scenario’s in de overgangsperiode zijn te vinden in deze toelichtende brief.
 • Na het onderzoek mogelijk de diagnose Dyslexie of Ernstige Dyslexie (ED) kunnen krijgen. Kinderen die de diagnose Ernstige Dyslexie krijgen komen voor vergoede behandeling in aanmerking. Kinderen met de diagnose Dyslexie komen niet in aanmerking voor vergoede behandeling maar kunnen een particuliere behandeling krijgen. Deze particuliere behandeling wordt niet vergoed maar zou gefinancierd moeten worden door ouders en/of school.

Scholen die willen weten wat de criteria zijn voor een Dyslexieonderzoek (dus niet Ernstige Dyslexie) kunnen deze criteria vinden in de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie.

Meer informatie?

Klik op de link voor meer informatie over het nieuwe protocol Dyslexie 3.0, de richtlijnen en de overgangsperiode:

Een kind komt niet in aanmerking voor vergoede behandeling. Wat nu?

Niet alle kinderen met lees- en spellingproblemen krijgen een behandelindicatie voor vergoede zorg. Het kan gaan om kinderen:

 • Die buiten de leeftijdsgroep van de vergoedingsregeling vallen.
 • Die niet aan de genoemde criteria voldoen.
 • Waarbij na dyslexieonderzoek blijkt dat er geen sprake is van een dyslexietyperend profiel (ED).

Voor deze kinderen biedt Marant een particulier behandelaanbod en bieden wij hen zorg op maat. Daarnaast bieden wij Letterster aan voor kinderen die ernstige moeite hebben met lezen en/of spelling. Zie voor meer informatie: www.letterster.nl.

Meer informatie en aanmelden

Wil je jouw kind of leerling aanmelden voor dyslexiezorg? Ga dan naar: Aanmelden voor vergoede dyslexiezorg.

Heb je vragen over de (voorwaarden voor) vergoede dyslexiezorg? Onze gekwalificeerde orthopedagogen en psychologen denken graag met je mee. We kunnen jouw vraag beantwoorden tijdens ons telefonisch spreekuur. Je kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek van een uur (kosten hiervoor bedragen €90,-) via behandelpraktijk@marant.nl of 0481-439327 (bereikbaar van ma-vrij 8.00-17.00).

Deel deze pagina