Zo kun je jouw kind aanmelden voor vergoede dyslexiezorg bij Marant

Halverwege en aan het einde van het schooljaar worden ouders op school uitgenodigd voor de 10-minutengesprekken. De ontwikkeling van jouw kind wordt besproken. Het zou kunnen dat de leerkracht vertelt dat de lees- en/of spellingprestaties achter blijven. Op dat punt heeft de school vaak al extra hulp geboden, maar dit is niet voor ieder kind voldoende. Misschien geeft de leerkracht aan dat er mogelijk meer ondersteuning nodig is. Hij of zij adviseert een onderzoek naar dyslexie. Herken je je in dit scenario? Wellicht schrok je of was je juist opgelucht. Maar hoe nu verder? Op deze pagina lees je hoe je jouw kind kunt aanmelden voor dyslexiezorg bij Marant en wat je daarna kunt verwachten.

Home » Behandelpraktijk » Dyslexie » Aanmelden voor dyslexiezorg » Zo kun je jouw kind aanmelden voor vergoede dyslexiezorg bij Marant

Marant is de partner voor advies en ondersteuning op het gebied van dyslexiezorg. Op onze website is informatie over dyslexie te vinden. Ook lees je op deze pagina’s meer over wat dyslexie precies is en over het onderzoek en behandeling door Marant.

Is school op de hoogte?

Is school nog niet op de hoogte van jullie aanmelding? Geef dit dan door aan de leerkracht of intern begeleider van school. De school moet jouw kind namelijk ook aanmelden via onze website. Voor ons is het belangrijk om van beide partijen informatie te krijgen, omdat kinderen zich in de schoolsituatie soms anders gedragen dan thuis. Maar ook omdat ouders meer weten over de voorschoolse ontwikkeling en de leerkracht juist goed kan aangeven hoe het met de andere vakken op school gaat. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd hoe het lezen en spellen gaat, maar ook of jouw kind zich goed kan concentreren. In de vragenlijsten kun je geen foute antwoorden geven. Het gaat tenslotte om de ontwikkeling van jouw kind en de manier waarop je dit ervaart.

Aanmelden voor ouders

Wil je jouw kind aanmelden bij Marant, klik dan hier. Vervolgens klik je op ‘Aanmeldformulier (in te vullen door de ouders)’. Hier vul je de eerste gegevens in. Vervolgens wordt per mail een link naar het aanmeldformulier naar je toegestuurd.

De aanmelding van beide partijen is zoals gezegd erg belangrijk voor ons. Hieronder lichten we uit wat in de aanmelding van ouders van belang is.


Identiteitsbewijs

Een geldig paspoort of de identiteitskaart van jouw kind bevestigt de identiteit van jouw kind. Marant gebruikt het documentnummer (voorop het pasje) en de geldigheidsdatum. Voor vergoede dyslexiezorg is een identiteitsbewijs verplicht. We kunnen geen onderzoek starten zonder een identiteitsbewijs. Lees meer over deze verplichte identificatie op deze pagina van de Rijksoverheid.


Gezag en toestemming

In het aanmeldformulier vragen wij of beide ouders/verzorgers het gezag hebben over het kind dat wordt aangemeld. Het is belangrijk dat de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) toestemming geven voor het aanmaken van een dossier, een onderzoek en eventuele behandeling bij Marant. Heb jij als ouder/verzorger alleen het gezag? Geef dit dan aan in het aanmeldformulier. Wij controleren bij het Gezagsregister of dit inderdaad vastgelegd is.


Eerder onderzoek

Als jouw kind al eerder een onderzoek heeft ondergaan, of als hij/zij door een specialist (zoals een logopediste of psycholoog) is behandeld voor gedrag, lezen, spelling en/of spraak, dan ontvangen wij dit verslag graag. Is er sprake van een eerder onderzoek naar lezen en/of spelling bij een andere aanbieder van dyslexiezorg, dan kun je dit ook aangeven in het aanmeldformulier. Vul indien mogelijk altijd de resterende vragen van het formulier in. Het geeft altijd een actueel beeld van jouw visie op jouw kind!


Beschikking van de gemeente

De gemeente waar jouw kind staat ingeschreven betaalt de vergoede dyslexiezorg. Bekijk op deze website hoe dit in jouw gemeente is geregeld of neem contact op met het sociaal (wijk)team of de jeugdconsulent van jouw gemeente. In sommige gemeenten vragen ouders een beschikking aan, in andere gevallen regelt Marant dit (na jullie toestemming) met de gemeente. Wij werken met meer dan 140 gemeenten samen, daarom is een telefoontje naar ons helemaal geen gek idee als je twijfelt!


Definitief versturen naar Marant

Wanneer je klaar bent met invullen van het aanmeldformulier, vragen we je om de vragenlijst definitief in te dienen. Wanneer je op het vinkje bij ‘ja, ik ben klaar met invullen en wil de vragenlijst indienen’ klikt, komt de aanmelding definitief bij ons binnen. Voor jullie volgt er nog een belangrijke stap, namelijk het geven van toestemming. Deze toestemming geef je via de email met daarin een link naar een toestemmingsformulier. Alles geheel digitaal!


Wanneer hoor ik iets over de aanmelding?

We combineren het aanmeldformulier van ouders en het aanmeldformulier van school in een dossier. Als de gemeente een beschikking heeft afgegeven komt deze ook in dit dossier van jouw kind. We nemen contact met jullie op als er toch nog zaken lijken te missen of als we nog geen aanmelding van school hebben ontvangen.

We streven ernaar om binnen 5 werkdagen na jouw ingediende aanmelding contact op te nemen. Bij een complete aanmelding ontvang je van de Servicedesk Behandelpraktijk een aanmeldbevestiging.


Beoordeling van het leesdossier

Zodra alles administratief compleet is, beoordeelt een GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist het leesdossier van jouw kind inhoudelijk. Uiterlijk binnen drie weken hoor je of jouw kind in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg. Dit kan zijn in de vorm van een telefoontje waarin wordt toegelicht waarom jouw kind niet in aanmerking komt. In andere gevallen ontvang je een uitnodiging voor een onderzoek.

Het kan ook zijn dat de behandelaar contact opneemt. Dit geldt in het Rijk van Nijmegen en gemeente Overbetuwe, want daar starten we niet met onderzoek, maar met behandelingen. Lees hier meer over deze Innovatieve Dyslexiezorg (IDEE) van Marant.

Vragen?

Hopelijk hebben we jullie door het lezen van dit blog wat meer indruk gegeven hoe het aanmeldproces in zijn werk gaat en kun je ermee aan de slag. Heb je toch nog vragen? Het telefoonnummer van de Servicedesk is 0481-439 327 of bereikbaar per email op e-mail

Deze uitgebreide uitleg is geschreven door Judith Berns-Stouthamer, medewerker Servicedesk Behandelpraktijk en Leonie Sijtsma, orthopedagoog.