Particulier behandelaanbod

Niet alle kinderen met lees- en spellingproblemen komen voor vergoede zorg in aanmerking. Dit kan het geval zijn als:

 • Een kind onvoldoende zwak scoort
 • Uit eerder dyslexieonderzoek blijkt dat er geen sprake is van dyslexie
 • Er sprake is van meervoudige problematiek
 • Het kind buiten de leeftijdsgroep valt
 • Het kind uitbehandeld is, maar wel aanvullende hulp kan gebruiken

Voor deze kinderen bieden we zorg op maat via ons particulier behandelaanbod. Daarbij zijn meerdere mogelijkheden.

Home » Behandelpraktijk » Dyslexie » Behandelaanbod » Particulier behandelaanbod

Leer makkelijker lezen en spellen met Letterster

Letterster is een online oefenprogramma voor kinderen uit groep 4 tot en met 8 die moeite hebben met lezen en spellen, maar (nog) niet voor vergoede dyslexiezorg in aanmerking komen. Voor deze kinderen is het goed om extra aandacht te besteden aan lezen en spellen. Met Letterster kunnen zij thuis oefenen met lezen en spellen. Letterster zorgt voor een sterke basis waar je kind de rest van zijn leven profijt van heeft!

Meer informatie

Individueel begeleidingstraject (niet-vergoede zorg)

 • 12 wekelijkse sessies; waarvan een startmeting, tien begeleidingssessies en een eindmeting
 • Huiswerk voor thuis
 • Wekelijks digitaal logboek
 • Eindgesprek indien mogelijk ook met school
 • De kosten voor dit traject bedragen €1500,-

Flyer dyslexie

Download hier de flyer over dyslexie

Herhalingsbehandelingen

Na afloop van het dyslexietraject is het belangrijk dat het kind op school en thuis blijft oefenen en lezen. Veel ouders en scholen geven aan dat de begeleiding hiervan lastig vinden. Herhalingsbehandelingen helpen bij het vasthouden van de geboekte resultaten.

Herhalingsbehandelingen bestaan uit:

 • 5 herhalingssessies (die staan voor een half jaar behandeltijd)
 • Het behandelen van regels die het kind nog moeilijk vindt
 • Huiswerkopdrachten voor de tussenliggende weken

In principe wordt er wordt niet meer getoetst, omdat het herhalingsstof betreft.

We bieden hiervoor twee pakketten aan:

 • Behandelpakket 1
  Vijf herhalingsbehandelingen, inclusief huiswerkbladen en materialen: €550-
  Inclusief niveaubepaling vooraf €700,-
 • Behandelpakket 2
  Tien herhalingsbehandelingen, inclusief huiswerkbladen en materialen: €1150,-
  Inclusief niveaubepaling vooraf €1300,-

 

Download hier de flyer Herhalingsbehandelingen 

Leermaatjes! – Groepsbegeleiding

Voor kinderen die moeite hebben met lezen en spellen bieden we naast individuele begeleiding ook begeleiding in een groepje van minimaal 3 tot maximaal 5 kinderen.

Groepsbegeleiding bestaan uit:

 • 12 wekelijkse begeleidingssessies van 45 minuten
 • Een kennismakingsbijeenkomst voor ouders
 • Een behandelplan op maat
 • Wekelijks digitaal logboek met uitleg over de laatste sessie
 • Huiswerkopdrachten
 • Eindmeting die de resultaten van het traject in kaart brengt
 • Individueel eindverslag  en eindgesprek

De prijs voor een groepsbehandeling is o.a. afhankelijk van de groepsgrootte. Neem voor meer informatie contact op met ons via e-mail

Werkwoordspelling – Groepstraining

Wanneer schrijf je een d en wanneer een t? Veel kinderen hebben moeite met werkwoordspelling. Stap voor stap helpen we kinderen snel goed op weg.

 • 5 wekelijkse sessies van 50 minuten
 • Huiswerkopdrachten
 • Eindmeting

De prijs voor een groepsbehandeling is o.a. afhankelijk van de groepsgrootte. Neem voor meer informatie contact op met ons via e-mail

Meer informatie en aanmelden

Heb je vragen over ons behandelaanbod? Onze gekwalificeerde orthopedagogen en psychologen denken graag met je mee. We kunnen jouw vraag beantwoorden tijdens ons telefonisch spreekuur. Je kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek van een uur (kosten hiervoor bedragen €90,-) via behandelpraktijk@marant.nl of 0481-439327 (bereikbaar van ma-vrij 8.00-17.00).