Home » Behandelpraktijk » Dyslexie » Letterlicht: behandelsoftware voor dyslexie » Letterlicht: Veelgestelde vragen

Letterlicht: Veelgestelde vragen

1. Vragen over toegang

2. Vragen over ondersteuning en instellingen

3. Internet

4. Vragen over gebruik

5. Privacy

6. Wie doet wat

1. Vragen over toegang

Inloggegevens

Ouders loggen in met het e-mailadres bekend bij Marant Behandelpraktijk. Kinderen loggen in met de volgende inlognaam:

voornaamachternaamgeboortedatum@letterlicht.com
Let op: de geboortedatum 01-03-2014 schrijf je als jjjjmmdd: 20140301

Kind weet het wachtwoord niet meer.

Via wachtwoord vergeten ontvangt u een nieuw wachtwoord na het invullen van het e-mailadres of de gebruikersnaam voor het gebruik van Letterlicht. Wanneer het kind een gebruikersnaam invult, wordt er een nieuw wachtwoord naar het e-mailadres van ouders gestuurd. Dit is het e-mailadres dat bij ouder 1 staat ingevuld.

Ouder / leerkracht / intern begeleider weet het wachtwoord niet meer.

Via wachtwoord vergeten ontvangt u een nieuw wachtwoord na het invullen van het e-mailadres of de gebruikersnaam voor het gebruik van Letterlicht.

Hoe verander ik mijn wachtwoord?

Door opnieuw een wachtwoord aan te vragen via wachtwoord vergeten.

2 Vragen over ondersteuning en instellingen

Ik kan niet inloggen.

Probeer de website te openen via Google Chrome of Firefox of neem contact op met de ServiceDesk.

Ik heb geen e-mailadres.

In dat geval maakt Letterlicht uw inlognaam aan. Dat gaat zo:

voornaamtussenvoegselachternaamgeboortedatum@letterlicht.com
Let op: eerste geboortejaar, dan de maand en dan de dag!

Dus Eva van den Berg geboren op 1 februari 1900 wordt:
evavandenberg19000201@letterlicht.com

De website werkt niet.

Probeer de website te openen via Google Chrome of Firefox. Bij een storing neem contact op met de Servicedesk Behandelpraktijk. Contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Werkt Letterlicht ook op een Apple/MAC apparaat?

Letterlicht is webbased en werkt dus ook op een Apple-computer.

Werkt letterlicht ook op een tablet of Android apparaat?

Letterlicht is webbased en werkt dus ook op een tablet of Android apparaat.

Waar kan ik als ouder of school terecht met vragen over Letterlicht?

De Servicedesk is uw aanspreekpunt voor:

– Technische problemen
– Functionele vragen
– Wijzigingen in personalia

Voor contactgegevens van de Servicedesk zie onderaan deze pagina.

3 Internet

Het kind heeft thuis geen internet.

Behandeling kan niet met behulp van Letterlicht worden uitgevoerd.

Ik kan geen verbinding maken met internet, bijvoorbeeld op scholen in een buitengebied of vlakbij de grens.

Wanneer er geen internetverbinding mogelijk is via Mifi, Wifi of Hotspot, is verbinding met Letterlicht niet mogelijk.

4 vragen over gebruik

Ik klik op de oefening, maar ik kan niet oefenen.

Controleer of u ingelogd bent via het kinderdashboard, want via het kinderdashboard kunt u de oefeningen openen. Wanneer u wél bent ingelogd via het kinderdashboard kan het zijn dat de oefening al een keer is gedaan. De oefeningen ‘stappenplan’, ‘stappenplan klankgroepen’ en ‘luisteren’ kunnen namelijk maar één keer worden gedaan en zullen daarna grijs kleuren, waarna u er niet meer op kunt klikken.

Hoe open ik het logboek?

Op het ouderdashboard ziet u onder ‘logs’ de laatste vier logboeken. Het nieuwste logboek staat bovenaan. Klik erop om het logboek te lezen.

Waar kan ik het huiswerk vinden?

Op het ouderdashboard ziet u onder ‘mijn oefeningen’ de opdrachten binnen Letterlicht voor de aankomende week staan. Deze kunt u via het kinderdashboard openen.

Kan ik het logboek opslaan/downloaden?

Ja. Open het logboek in het ouderdashboard. Klik op het icoon download PDF om het logboek als PDF-bestand op te slaan op uw computer. Het bestand komt dan in de map ‘downloads’ terecht.

Hoe plaats ik een reactie in het logboek?

Open het logboek in het ouderdashboard. Onderaan het logboek ziet u de optie reactie. Hier kunt u een reactie schrijven aan de behandelaar. Hierin kunt u aangeven hoe het oefenen is gegaan en u kunt vragen stellen. Klik op het icoon verstuur om de reactie te verzenden.

Wanneer wordt er een stempel verdiend?

Er zijn 4 verschillende oefeningen beschikbaar op Letterlicht (de behandelaar bepaalt per week wat er wordt klaargezet). Het verschilt per oefening hoe vaak deze gemaakt dient te worden voor het verdienen van een stempel:

  • Stappenplan, stappenplan klankgroepen en luisteren: deze oefeningen kunnen maar één keer gedaan worden en worden daarna grijs. De oefeningen kunnen dan niet meer worden aangeklikt.
  • Flitsoefening: deze oefening moet 5x gedaan worden om een stempel te behalen. De oefening kan echter onbeperkt gedaan worden.
  • Woordrijen: deze oefening telt niet mee voor het behalen van een stempel. Hiermee kan je echter kijken hoelang er wordt gedaan over het lezen van de woordrijen en of het aan het einde van de week sneller gaat.

Bij het stappenplan voor meer klankgroepen worden stap 2 (verdelen in klankgroepen) en stap 3 (symbolen selecteren) niet meer gecontroleerd. Hoe komt dit?

Het is uiteindelijk de bedoeling dat uw kind de woorden juist kan opschrijven zonder het gehele stappenplan te doorlopen.  Vanaf behandeling 46 kan uw kind de spellingregels al zo goed toepassen dat we de ondersteunende stappen uit het stappenplan willen verminderen.

5 Privacy

Vragen m.b.t. de privacy van de gegevens van hun kind.

Ouders of school kunnen contact opnemen met de Servicedesk, zij kunnen eventuele vragen van ouders en/of school m.b.t. de privacy van de gegevens van het kind beantwoorden.

Hoe lang kunnen ouders nog inloggen in Letterlicht na afronding van de behandeling?

Ouders en school kunnen tot twee weken na het eindgesprek inloggen in Letterlicht. De behandelaar vult de inlog-einddatum in bij het eindgesprek.

6 Wie doet wat

Hoe is de mix tussen werken op de tablet en werken op papier?

Het unieke digitale behandelprotocol van Letterlicht is uitgangspunt in het traject. De behandelaar kan variëren met de werk- en oefenvormen: via de tablet of op papier. Hoe ze dat doet, hangt van de behandeldoelen van het individuele kind.

Mijn kind heeft een nieuwe leerkracht en/of intern begeleider, hoe krijgt de leerkracht en/of intern begeleider toegang tot Letterlicht?

U kunt het e-mailadres van de leerkracht en/of Intern begeleider doorgeven aan de behandelaar. De behandelaar zorgt voor een inlogaccount.

Staat uw vraag niet bij onze veel gestelde vragen?

Of hebt u suggesties? Laat het onze Servicedesk of uw behandelaar weten.

e-mail: behandelpraktijk@marant.nl
telefoonnummer: 0481-439327

Deel deze pagina