Onderzoek naar dyslexie

​Als ouders of school vermoeden dat een kind dyslexie heeft, worden de toetsresultaten van school als uitgangspunt genomen. Als daaruit blijkt dat een kind driemaal een E-score heeft behaald op lezen en/of spellen (halverwege groep 3, eind groep 3 en halverwege groep 4), dan kan het kind worden aangemeld voor een onderzoek naar dyslexie. Wel moet de school dan hebben laten zien dat er genoeg specifieke begeleiding is gegeven.

Home » Behandelpraktijk » Dyslexie » Onderzoek naar dyslexie

In aanmerking voor onderzoek naar dyslexie

Als een kind in aanmerking komt voor een onderzoek naar dyslexie, ziet het traject er als volgt uit:

 1. Intake met ouders
 2. Onderzoek naar cognitieve vaardigheden
 3. Didactische niveaubepaling
 4. Adviesgesprek met ouders en indien mogelijk school

Wat gebeurt er tijdens een onderzoek naar dyslexie?

Tijdens het onderzoek wordt de leesvaardigheid getoetst. Ook wordt getest of het kind voldoet aan een ‘dyslexie-typerend profiel’. Om daar achter te komen, worden zes specifieke vaardigheden nagegaan op drie onderdelen, namelijk:

 1. Klank-tekenkoppeling (kan een kind klanken verbinden aan letters?)
  1. Accuratesse (kan het kind dat nauwkeurig?)
  2. Snelheid (kan het kind dat snel?)
 2. Snel serieel benoemen (kan een kind snel rijtjes cijfers en letters benoemen?)
  1. Letters
  2. Cijfers
 3. Fonologische taalvaardigheden (kan een kind klanken onderscheiden en goed gebruiken?)
  1. Accuratesse (kan het kind dat nauwkeurig?)
  2. Snelheid (kan het kind dat snel?)

Wanneer een kind onvoldoende scoort op twee van de zes onderdelen, dan is er sprake van een dyslexie-typerend profiel. Een kind heeft dan ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) en komt in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandeling.

Na het onderzoek wordt een behandelplan met aanpak, doelen en duur opgesteld. Behandelingen worden uitgevoerd op de school van het kind. Met onze enthousiaste, deskundige orthopedagogen en psychologen werken we samen aan een blijvend resultaat.

Dyslexieverklaring en behandelindicatie bij Marant

Bij het verslag met de onderzoeksbevindingen en adviezen wordt een dyslexieverklaring en een behandelindicatie afgegeven. Met de behandelindicatie kan een kind een vergoed behandeltraject starten.

Meer informatie en aanmelden

Heb je vragen over (onderzoek naar) dyslexie? Onze gekwalificeerde orthopedagogen en psychologen denken graag met je mee. We kunnen jouw vraag beantwoorden tijdens ons telefonisch spreekuur. Je kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek van een uur (kosten hiervoor bedragen €90,-) via behandelpraktijk@marant.nl of 0481-439327 (bereikbaar van ma-vrij 8.00-17.00).

Wil je direct aanmelden? Klik hier om aan te melden

Particulier onderzoek

Als een kind niet in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg, maar als een ouder, leraar of IB’er wel graag meer inzicht het leerproces van het kind wil, kan Marant een onderzoek uitvoeren.

We doen gericht onderzoek en kijken naar zowel kind- als omgevingsfactoren: groep, leerkracht, school en gezin. Onderzoek levert antwoorden en desgewenst handelingsgerichte adviezen op: welke begeleiding past het best bij het kind?

Hierbij kun je denken aan didactisch onderzoek naar de lees- en spellingvaardigheden, onderzoek naar zowel cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling en onderzoek naar dyslexie als mogelijke oorzaak van lees- en spellingproblemen.

Om dyslexie vast te kunnen stellen wordt gebruik gemaakt van dezelfde criteria als bij het onderzoek voor de vergoede dyslexiezorg. Dus ook bij particulier onderzoek naar dyslexie is het noodzakelijk dat het kind bij lezen en/of spellen op 3 hoofdmomenten (bijv. midden groep 3-eind groep 3-midden groep 4) niveau E behaalt in combinatie met extra, intensieve en goed afgestemde begeleiding. Anders dan bij de vergoede dyslexiezorg kunnen kinderen met alleen ernstige spellingproblemen echter wel aangemeld worden voor particulier dyslexieonderzoek.

Het onderzoek omvat een (korte) intake, een of twee onderzoeksochtenden, eventueel een observatie, verslaglegging en adviesgesprek.

In overleg bepalen we aan de hand van de hulpvraag wat een passend onderzoek is. De prijzen variëren van 900 euro voor een onderzoek met een enkelvoudige hulpvraag tot 1500 euro voor een onderzoek met meervoudige en complexe hulpvraag.

Download de flyer

Lees ook onze flyer over dyslexie. Klik op de afbeelding om te downloaden.

Flyer dyslexie