Home » Behandelpraktijk » Dyslexie » Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

Er zijn verschillende vormen van dyslexiezorg. Naast vergoede zorg en particuliere, individuele zorg bieden wij ook onderzoek en groepsbehandeling aan.

Vergoede dyslexiezorg

Dyslexiezorg valt onder de Jeugdwet. Dat betekent dat deze zorg wordt vergoed door de gemeente. De vergoedingsregeling geldt voor kinderen:

 • die tussen 7 en 12 jaar oud zijn en op de basisschool zitten. De dyslexiezorg moet aanvangen voor de 13e verjaardag van het kind
 • waarbij sprake is van drie achtereenvolgende meetmomenten met een E-score op technisch lezen (laagste 10%) óf drie achtereenvolgende meetmomenten met een lage D-score (laagste 16%) op technisch lezen in combinatie met drie keer een E-score op spelling (laagste 10%)
 • waarvan de school een leerlingdossier (spellen en lezen) heeft opgebouwd, waaruit blijkt dat intensieve extra begeleiding is geboden (de extra begeleiding omvatte tenminste 2 perioden van 12 weken)
 • waarvan de school vermoedt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie

Als het kind aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan het (door een ouder of IB’er) worden aangemeld voor dyslexiezorg bij Marant.

Onderzoek

Als een kind niet in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg, maar als een ouder, leraar of IB’er wel graag meer inzicht het leerproces van het kind wil, kan Marant een onderzoek uitvoeren.

Marant biedt afhankelijk van de vraagstelling onderzoek op alle ontwikkelingsgebieden:

 • Een kort onderzoek van €375,- voor niveaubepalingen
  Bijvoorbeeld een didactisch onderzoek naar de lees- en spellingvaardigheden, inclusief een korte intake, beknopte verslaglegging en een kort gesprek over de bevindingen.
 • Een standaard onderzoek van €775,- voor enkelvoudige vragen
  Bijvoorbeeld of dyslexie de oorzaak is van lees- en spellingproblemen, waarbij intelligentiebepaling niet noodzakelijk is. Het onderzoek beslaat een dagdeel en omvat daarnaast een intake, verslaglegging en adviesgesprek.
 • Een uitgebreid onderzoek van €1075,- voor meervoudige vragen
  Bijvoorbeeld onderzoek naar zowel cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling en onderzoek naar dyslexie als mogelijke oorzaak van lees- en spellingproblemen. Inclusief intelligentiebepaling, een observatie op school, een intake, verslaglegging en het adviesgesprek.

Kosten particuliere behandelingen

Onder Particulier behandelaanbod (niet-vergoede zorg) vind je de verschillende particuliere trajecten. De kosten voor de verschillende behandelingen staan hieronder weergegeven.

 • Indien nodig: niveaubepaling voorafgaand ten behoeve van behandelplan €150,-
 • Individueel begeleidingstraject: 12 sessies €975,-
 • Groepsbehandeling Leermaatjes 12 weken €490,-
 • Groepsbehandeling Werkwoordspelling 5 sessies €125,-

Herhalingsbehandelingen volgend op een vergoed traject:

 • Behandelpakket 1
  Vijf herhalingsbehandelingen, inclusief huiswerkbladen en materialen: €475,-
  Inclusief niveaubepaling vooraf €600,-
 • Behandelpakket 2
  Tien herhalingsbehandelingen, inclusief huiswerkbladen en materialen: €875,-
  Inclusief niveaubepaling vooraf €975,-

Meer informatie

Heb je vragen over ons behandelaanbod dyslexie? Onze gekwalificeerde orthopedagogen en psychologen denken graag met je mee. We kunnen jouw vraag beantwoorden tijdens ons telefonisch spreekuur. Je kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek van een uur (kosten hiervoor bedragen €90,-) via behandelpraktijk@marant.nl of 0481-439327 (bereikbaar van ma-vrij 8.00-17.00).

Neem gerust contact met ons op.

Servicedesk Marant Behandelpraktijk

0481 439 327 bereikbaar van ma-vrij 8.00-17.00

Deel deze pagina