Wat is dyslexie

Wat is dyslexie? Dyslexie betekent letterlijk: ‘niet kunnen lezen’. Bij kinderen met dyslexie verloopt de taalverwerking anders, waardoor de lees- en/of spellingontwikkeling achterblijft. Dyslexie is aangeboren en staat los van intelligentie. Het kan schoolprestaties ernstig belemmeren, waardoor kinderen met leesproblemen vaak onder hun niveau presteren.

Home » Behandelpraktijk » Dyslexie » Wat is dyslexie

Ongeveer 5% van de bevolking heeft dyslexie. Relatief gezien komt dyslexie vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Misschien wist je dat al. Maar wat is dyslexie nog meer? En hoe weet je of een kind dyslexie heeft?

Kenmerken van dyslexie

Hoe kun je een kind met dyslexie herkennen? Hieronder staat een aantal kenmerken opgesomd die bij een kind met dyslexie voor kunnen komen.

Algemene kenmerken van een kind met dyslexie

 • Meer moeite met lezen en spellen in verhouding tot leeftijdsgenoten
 • Proberen lezen zoveel mogelijk te vermijden
 • Sneller bestempeld worden als ‘lui’, ‘dom’ of iemand die ‘niet zijn best doet’
 • Creatiever en beter met handen werken
 • Gemakkelijker wegdromen, moeite met concentratie
 • Leert makkelijker door zien en concrete ervaringen
 • Vaak snelle en creatieve oplossingen en ideeën
 • Ondanks een gemiddeld IQ toch naar verhouding lagere schoolprestaties

Zien, lezen, spellen

 • Verward raken door letters, getallen, woorden
 • Het idee hebben dat letters omkeren of bewegen
 • Lijkt soms problemen met het gezichtsvermogen te hebben, maar een oogtest wijst niks uit
 • Scherp kunnen observeren

Horen en spreken

 • Dingen harder of anders horen dan ze zijn
 • Makkelijker afgeleid door geluiden
 • Moeite met gedachten onder woorden brengen
 • Zinsdelen, woorden of lettergrepen verplaatsen
 • Versprekingen bij lange woorden

Schrijven en motorische vaardigheden

 • Moeite met schrijven of overschrijven
 • Ongebruikelijke pengreep
 • Onhandig, ongecoördineerd, moeite met bal- of teamsporten
 • Begrippen links/rechts of boven/onder verwarren

Wiskunde en tijdsgevoel

 • Problemen met klokkijken en tijdsindeling
 • Met de vingers tellen of andere trucjes gebruiken om sommen op te lossen

Geheugen en kennis

 • Uitstekend langetermijngeheugen als het gaat om ervaringen, locaties en gezichten
 • Moeite met volgordes

(Bron: Davis Dyslexie – De 40 kenmerken van dyslexie)

Onderzoek naar dyslexie

Komen veel van de kenmerken je bekend voor? Dan is het belangrijk om een dyslexietest te laten doen. Een goede online dyslexietest bestaat niet; alleen gedegen dyslexieonderzoek kan uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van dyslexie. Marant is gekwalificeerd om dyslexieonderzoeken af te nemen en heeft hier jarenlange ervaring mee.

Dyslexieonderzoek bij Marant

Marant is hét toonaangevende instituut op het gebied van dyslexie. Kom gerust op spreekuur of maak een afspraak met één van onze orthopedagogen. Dat kan via onze Servicedesk Behandelpraktijk: behandelpraktijk@marant.nl of (0481) 43 93 27.

Download de flyer

Lees ook onze flyer over dyslexie. Klik op de afbeelding om te downloaden.

Flyer dyslexie