Wat is dyslexie?

Dyslexie is een stoornis waarbij je moeite hebt met lezen en/of spellen. Een kind kan dyslexie hebben wanneer extra hulp op het gebied van lezen en/of spellen én hard oefenen niet tot betere resultaten leidt. Het kan schoolprestaties ernstig belemmeren, waardoor kinderen met lees- en/of spellingproblemen vaak onder hun niveau presteren.

Home » Behandelpraktijk » Dyslexie » Wat is dyslexie?

Bij kinderen met dyslexie kosten het lezen en/of spellen veel moeite, terwijl het kind meestal wel een gemiddelde intelligentie heeft. Leeftijds- en klasgenoten lijken het lezen en/of spellen veel sneller op te pakken, ondanks dat het kind wel oefent en hard werkt.

Hoe kan het dat een kind dyslexie heeft?

We weten niet precies hoe dyslexie veroorzaakt wordt. Wel weten we dat bij kinderen met dyslexie de taalverwerking anders verloopt, waardoor de ontwikkeling op lees- en/of spellinggebied achterblijft. Het gevolg is meestal dat kinderen met dyslexie minder snel en nauwkeurig lezen dan hun klasgenoten.

Het staat vast dat bij dyslexie bij minstens 50% van de mensen erfelijkheid een belangrijke rol speelt. Wanneer een kind één ouder met dyslexie heeft, dan is de kans dat hij of zij het ook heeft erg groot (40-50%). Wanner een kind twee ouders met dyslexie heeft, dan is die kans bijna dubbel zo groot (80%).

Een kind uitleggen wat is dyslexie is

Om het wat makkelijker te maken om uit te leggen wat dyslexie is, hebben wij onderstaande video gemaakt.

Poster over dyslexie

Wil je een kind (of een hele klas) meer leren over dyslexie? We hebben een handige poster gemaakt. Je kunt de poster hier downloaden of via onderstaande afbeelding.

Hoe kun je dyslexie herkennen?

Een kind met dyslexie kan moeite hebben met…

 • Snel lezen (in verhouding tot klasgenoten)
 • Nauwkeurig lezen (in verhouding tot klasgenoten)
 • Het herkennen van letters en klanken en het opschrijven ervan
 • Woordvinding (meer tijd nodig om op woorden te komen)
 • Het spellen van woorden en veel herhaling nodig bij het aanleren van spellingregels.

Daarnaast vermijdt een kind vaak lezen zoveel mogelijk omdat het zoveel inspanning kost.

Hoe verloopt een onderzoek naar dyslexie?

Als ouders of school vermoeden dat een kind dyslexie heeft, worden de toetsresultaten van school als uitgangspunt genomen. Als daaruit blijkt dat een kind driemaal een E-score heeft behaald op lezen en/of spellen (halverwege groep 3, eind groep 3 en halverwege groep 4), dan kan het kind worden aangemeld voor een onderzoek naar dyslexie. Wel moet de school dan hebben laten zien dat er genoeg specifieke begeleiding is gegeven.

Tijdens het onderzoek wordt de leesvaardigheid getoetst. Ook wordt getest of het kind voldoet aan een ‘dyslexie-typerend profiel’. Om daar achter te komen, worden zes specifieke vaardigheden nagegaan op drie onderdelen, namelijk:

 1. Klank-tekenkoppeling (kan een kind klanken verbinden aan letters?)
  1. Accuratesse (kan het kind dat nauwkeurig?)
  2. Snelheid (kan het kind dat snel?)
 2. Snel serieel benoemen (kan een kind snel rijtjes cijfers en letters benoemen?)
  1. Letters
  2. Cijfers
 3. Fonologische taalvaardigheden (kan een kind klanken onderscheiden en goed gebruiken?)
  1. Accuratesse (kan het kind dat nauwkeurig?)
  2. Snelheid (kan het kind dat snel?)

Wanneer een kind onvoldoende scoort op twee van de zes onderdelen, dan is er sprake van een dyslexie-typerend profiel. Een kind komt dan in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandeling.

Wat houdt de behandeling van dyslexie in?

Wanneer een kind in behandeling is bij Marant, komen we één keer in de week op school. Een behandeling duurt 45 minuten. In de behandeling gebruiken we Letterlicht, een online oefenplatform. Daarnaast zorgt Letterlicht ervoor dat de regels en uitleg van de taalmethode van school gekoppeld kan worden aan de methode van Marant. Op die manier sluiten we goed aan bij wat het kind op school leert en voorkomen we verwarring.

We zorgen ervoor dat ouders en leerkrachten goed op de hoogte zijn van wat we in de behandeling doen en geven gerichte oefeningen mee voor thuis of op school. Daarnaast hebben we filmpjes voor ouders waarin we regels uitleggen, bijvoorbeeld over hoe je een woord opdeelt in klankgroepen in plaats van in lettergrepen.

Het traject

Wanneer een kind behandeld wordt voor dyslexie, ziet het traject er meestal zo uit:

 • Wekelijkse individuele sessies op school van 45 minuten
 • Wekelijks digitaal logboek met uitleg over de laatste sessie en tips
 • Wekelijks huiswerkopdrachten voor lezen en spellen
 • Tussenmetingen om vorderingen te volgen en indien nodig het behandelplan bij te stellen
 • Eindmeting en gesprek waarin resultaten en vervolgadviezen met school en ouders besproken worden

Het traject duurt ongeveer 50 behandelingen (verspreid over anderhalf jaar), maar kan op grond van vorderingen en effecten ook eerder worden afgerond.

Methodiek

We verbeteren de lees- en spellingvaardigheid aan de hand van een vaste methodiek en volgens de laatste wetenschappelijke inzichten:

 • Herkennen van klanken, klankstructuren, en structuren van woorden en het bevorderen van vloeiend lezen en nauwkeurig spellen;
 • Verbeteren en vergroten van het leesplezier en verhogen van zelfvertrouwen en motivatie;
 • Aandacht voor persoonlijke eigenschappen en omstandigheden van het kind;
 • Nauwe samenwerking met en begeleiding van ouders;
 • Afstemmen met de lees- en spellingmethode en/of behandelmethode van school.

Dyslexieonderzoek en behandeling bij Marant

Marant is hét toonaangevende instituut op het gebied van dyslexie. Kom gerust op spreekuur of maak een afspraak met één van onze orthopedagogen. Dat kan via onze Servicedesk Behandelpraktijk: behandelpraktijk@marant.nl of (0481) 43 93 27.

Download de flyer

Lees ook onze flyer over dyslexie. Klik op de afbeelding om te downloaden.

Flyer dyslexie