Wetenschap

In een intensieve samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken we sinds 2011 het effect van onze behandelingen. Met ons dyslexie-onderzoek versterken we onze eigen behandelingen en leveren we een bijdrage aan de wetenschap en betere dyslexiezorg.

Home » Behandelpraktijk » Dyslexie » Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek

Effecten van dyslexiebehandelingen

Liesbeth Tilanus is promovendus en orthopedagoog bij Marant. In samenwerking met prof. dr. Ludo Verhoeven en dr. Eliane Segers van de Radboud Universiteit zette zij een grootschalig wetenschappelijk onderzoek op naar de effecten van de dyslexiebehandelingen.

Tijdens de dyslexiebehandelingen maken we gebruik van een aanpak die zorgt voor een vooruitgang op het gebied van lezen en spellen. Ondertussen houden we die vooruitgang tijdens de behandeling goed in de gaten. We vergelijken het met kinderen die even oud zijn maar geen dyslexie hebben (de controlegroep).

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat kinderen met dyslexie in de beginfase van het behandeltraject enorm groeien in hun letterkennis. Ze benoemen niet alleen meer klanken goed, ook lukt het ze om de klanken sneller te benoemen.  Dit laat zien dat de aanpak uit de behandeling werkt.

Langetermijneffecten van (vergoede) dyslexiebehandelingen

In 2014 startte promovendus Sanne van der Kleij onder begeleiding van prof. dr. Ludo Verhoeven, dr. Eliane Segers en dr. Margriet Groen met haar onderzoek naar de langetermijneffecten van de (vergoede) dyslexiebehandelingen. Inmiddels is zij gepromoveerd en zijn de resultaten van haar onderzoek bekend. Lees hier meer over het onderzoek naar langetermijneffecten van dyslexiezorg.

Pilot: IDEE Innovatieve Dyslexiezorg

Bij Marant weten we dat het soms lastig te bepalen is waar de lees- en spellingachterstand van een kind vandaan komt. Vaak wordt snel de conclusie ‘dyslexie’ getrokken en wordt een kind aangemeld voor vergoede dyslexiezorg.

In een pilot (die we uitvoeren in de gemeente Overbetuwe en de hele jeugdzorgregio Rijk van Nijmegen) onderzoeken we of een andere aanpak van onderzoeken en behandelen meer kan vertellen over de ernst van het lees- en spellingprobleem. We behandelen kinderen eerst (kort) en onderzoeken daarna pas of ze dyslexie hebben. We weten dat deze behandelingen heel effectief zijn en een veel meer kunnen zeggen over het wel of niet hebben van dyslexie. Na twaalf sessies analyseren we de resultaten en zetten we deze af tegen de verwachtingen.

Lees hier meer over de pilot IDEE Innovatieve Dyslexiezorg.