Wetenschap

In een intensieve samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken we sinds 2011 het effect van onze behandelingen. Met ons dyslexie-onderzoek versterken we onze eigen behandelingen en leveren we een bijdrage aan de wetenschap en betere dyslexiezorg.

 

Home » Behandelpraktijk » Dyslexie » Wetenschap

Promotieonderzoek naar effecten van de behandelingen binnen de (vergoede) dyslexiezorg

Op 4 november 2019 is gedragswetenschapper Liesbeth Tilanus aan de Radboud Universiteit gepromoveerd op haar onderzoek naar de effecten van de behandelingen binnen de (vergoede) dyslexiezorg. Op basis van inzichten in het proefschrift wordt het belang van goede basisvaardigheden voor lezen en spellen benadrukt. Door aspecten van de klinische behandelaanpak te integreren in het onderwijs zullen naar verwachting in de toekomst minder kinderen doorstromen naar de dyslexiezorg.

Lees meer over het onderzoek

Ontvang het white paper

Wil jij het white paper Het effect van dyslexiebehandelingen op kinderen met dyslexie met daarin de resultaten van het onderzoek van dr. Liesbeth Tilanus ontvangen? Laat dan hier je gegevens achter.

Ja, ik wil het white paper ontvangen

Openingslezing symposium 'Dyslexie: hoe verbinden we onderwijs en zorg

Tijdens het symposium ‘Dyslexie: hoe verbinden we onderwijs en zorg?’ verzorgde dr. Liesbeth Tilanus de openingslezing. Je kunt de powerpoint bij deze lezing via onderstaande link bekijken.

Bekijk de powerpoint

Proefschrift dr. Liesbeth Tilanus

Ben je benieuwd naar het hele proefschrift van dr. Liesbeth Tilanus? Je vindt het proefschrift, getiteld ‘Responsiveness to intervention in children with dyslexia: A clinical approach (2019) via de onderstaande link.

Bekijk het proefschrift

Langetermijneffecten van (vergoede) dyslexiebehandelingen

In 2014 startte promovendus Sanne van der Kleij onder begeleiding van prof. dr. Ludo Verhoeven, dr. Eliane Segers en dr. Margriet Groen met haar onderzoek naar de langetermijneffecten van de (vergoede) dyslexiebehandelingen. Inmiddels is zij gepromoveerd en zijn de resultaten van haar onderzoek bekend.

Lees meer

Pilot: IDEE Innovatieve Dyslexiezorg

Bij Marant weten we dat het soms lastig te bepalen is waar de lees- en spellingachterstand van een kind vandaan komt. Vaak wordt snel de conclusie ‘dyslexie’ getrokken en wordt een kind aangemeld voor vergoede dyslexiezorg.

In een pilot (die we uitvoeren in de gemeente Overbetuwe en de hele jeugdzorgregio Rijk van Nijmegen) onderzoeken we of een andere aanpak van onderzoeken en behandelen meer kan vertellen over de ernst van het lees- en spellingprobleem. We behandelen kinderen eerst (kort) en onderzoeken daarna pas of ze dyslexie hebben. We weten dat deze behandelingen heel effectief zijn en een veel meer kunnen zeggen over het wel of niet hebben van dyslexie. Na twaalf sessies analyseren we de resultaten en zetten we deze af tegen de verwachtingen.

Lees meer