Wetenschap

In een intensieve samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken we sinds 2011 het effect van onze behandelingen. Met ons dyslexie-onderzoek versterken we onze eigen behandelingen en leveren we een bijdrage aan de wetenschap en betere dyslexiezorg.

Home » Behandelpraktijk » Dyslexie » Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek

Effecten van dyslexiebehandelingen

Liesbeth Tilanus is promovendus en orthopedagoog bij Marant. In samenwerking met prof. dr. Ludo Verhoeven en dr. Eliane Segers van de Radboud Universiteit zette zij een grootschalig wetenschappelijk onderzoek op naar de effecten van de dyslexiebehandelingen.

Tijdens de dyslexiebehandelingen maken we gebruik van een aanpak die zorgt voor een vooruitgang op het gebied van lezen en spellen. Ondertussen houden we die vooruitgang tijdens de behandeling goed in de gaten. We vergelijken het met kinderen die even oud zijn maar geen dyslexie hebben (de controlegroep).

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat kinderen met dyslexie in de beginfase van het behandeltraject enorm groeien in hun letterkennis. Ze benoemen niet alleen meer klanken goed, ook lukt het ze om de klanken sneller te benoemen.  Dit laat zien dat de aanpak uit de behandeling werkt.

Kijk voor meer informatie op www.liesbethtilanus.nl

Langetermijneffecten van (vergoede) dyslexiebehandelingen

In 2014 is promovendus Sanne van der Kleij onder begeleiding van prof. dr. Ludo Verhoeven, dr. Eliane Segers en dr. Margriet Groen gestart met haar onderzoek naar de langetermijneffecten van de (vergoede) dyslexiebehandelingen.