Home » Behandelpraktijk » Gedragsproblemen » Autisme » Onderzoek naar autisme

Onderzoek naar autisme

Vermoed je dat een kind autisme heeft? Is contact maken met anderen lastig, wordt taal heel letterlijk genomen en is structuur ontzettend belangrijk? Dan zou het kunnen dat het kind een stoornis in het autisme spectrum heeft (ASS). Onze orthopedagogen doen onderzoek naar bovengenoemde probleemgebieden.

Vaak is een observatie in de klas onderdeel van de diagnostiek. Hoe wordt de instructie gegeven en hoe reageert een kind daarop, op welke manier maakt een kind contact met andere kinderen en in welke mate is een kind in staat om goed op te letten? Allemaal aandachtspunten waar onze professionals tijdens een observatie op letten. Ze kijken ook naar de cognitieve mogelijkheden van een kind, zodat de sterke en zwakke kanten in kaart gebracht kunnen worden. Vanuit daar wordt gekeken wat een kind nodig heeft en worden de adviezen daarop aangepast.

Psychodiagnostisch onderzoek

We doen gericht onderzoek en kijken naar zowel kind- als omgevingsfactoren: groep, leerkracht, school en gezin. Onderzoek levert antwoorden en desgewenst handelingsgerichte adviezen op: welke begeleiding past het best bij het kind?

Hierbij kun je denken aan onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, onderzoek naar de cognitieve mogelijkheden en onderzoek naar aandachtsfuncties en concentratie.

Het onderzoek omvat een (korte) intake, een of twee onderzoeksochtenden, eventueel een observatie, verslaglegging en adviesgesprek. In overleg bepalen we welk onderzoekstype passend is bij de vraagstelling.

Na het onderzoek

Marant kan ouders en scholen helpen bij onderwijszorgarrangementen voor kinderen, bijvoorbeeld door samen met de intern begeleider en leerkracht van de school een ontwikkelingsplan voor een leerling op te stellen. Het is ook mogelijk om met de school specifieke leerlingondersteuning te organiseren. Wij bieden ook passende behandelingen, zodat het kind niet doorverwezen hoeft te worden.

Deel deze pagina