Home » Behandelpraktijk » Gedragsproblemen » Autisme » Wat is autisme?

Wat is autisme?

Autisme (of: autisme spectrum stoornis; ASS) is een verzamelnaam voor verschillende diagnoses. Voorheen werd onderscheid gemaakt tussen klassiek autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Omdat autisme in veel vormen voorkomt, wordt er tegenwoordig gesproken van ASS. Ieder persoon met autisme is uniek en heeft zijn eigen kenmerken.

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die aangeboren is. De precieze oorzaak van autisme is onbekend. De stoornis kan erfelijk zijn, maar de opvoeding of het gedrag van de ouders spelen geen rol.

Kinderen met autisme ontwikkelen zich anders dan hun leeftijdsgenoten. Zowel het tempo als de volgorde waarin kinderen nieuwe dingen aanleren wijken vaak af van kinderen zonder autisme. Dat heeft te maken met de hersenen: de informatie die binnenkomt wordt anders verwerkt. Vaak hebben kinderen met autisme een goed oog voor detail, zijn ze analytisch en werken ze hard. Tegelijkertijd hebben ze moeite met overzicht houden, het maken van vriendjes en interesse tonen in nieuwe activiteiten.

Autisme kan niet ‘genezen’ worden. Wel kunnen kinderen en volwassenen die autisme hebben hulp krijgen bij hun ontwikkeling. Deze hulp bestaat meestal uit begeleiding of therapie.

Deel deze pagina