Behandelaanbod

Marant verzorgt verschillende individuele en groepsbehandelingen voor kinderen en jongeren rondom persoonlijke ontwikkeling en gedragsproblemen. Hieronder vallen de Leermaatjes-trajecten voor rekenen, lezen en spelling, maar ook laagdrempelige en kortdurende hulpverlening, gericht op lichte gedragsproblematiek en sociaal-emotionele problemen.

Home » Behandelpraktijk » Gedragsproblemen » Behandelaanbod

De behandelingen kunnen naar aanleiding van een onderzoek bij ons in gang gezet worden, maar ook naar aanleiding van een eerder afgenomen onderzoek, of wanneer er duidelijke signalen zijn voor een bepaald gedragsbeeld en geen diagnostiek nodig is. Marant is specialist op het gebied van onderwijs en zorg en vindt het belangrijk om die verbinding te kunnen maken. Door de leerkracht te betrekken tijdens de begeleiding, en ook gerichte adviezen te kunnen geven voor in de klas, worden de beoogde effecten van het behandeltraject vergroot.

Ons volledige behandelaanbod Persoonlijke Ontwikkeling en Gedragsproblemen bestaat uit:

Download de flyer

Klik op de afbeelding om de flyer te downloaden over Persoonlijke ontwikkeling & Gedragsproblemen.