Home » Behandelpraktijk » Gedragsproblemen » Behandelaanbod » Psycho-educatie AD(H)D en ASS

Psycho-educatie AD(H)D en ASS

Doel van de behandeling

Psycho-educatie richt zich op het vergroten van vaardigheden en is bedoeld voor kinderen met AD(H)D of autisme (ASS). Door middel van psycho-educatie leren deze kinderen de negatieve en positieve kanten van zichzelf kennen en krijgen ze handvatten om met hun stoornis om te kunnen gaan. Dankzij psycho-educatie krijgen kinderen met een stoornis en hun ouders inzicht deze stoornis, zodat acceptatie makkelijker wordt.

Het traject

Wanneer het kind is aangemeld, volgt een intake waarin we de opzet en het doel van de behandeling bespreken. Tussentijds krijgen de kinderen oefeningen mee. Na afloop vindt een eindgesprek plaats met adviezen voor het vervolg. Er zijn zes behandelingen, inclusief intake en eindgesprek.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Marant biedt psycho-educatie voor kinderen met autisme (ASS) en voor kinderen met ADHD. De methode die wij hanteren heet ‘Kijk mij…’. Deze methode werkt met drie belangrijke uitgangspunten: leren, accepteren en uitproberen.

  • Leren
    Er wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is autisme / ADHD? Hoe heb ik het gekregen? Waarom kan ik bijvoorbeeld geen vriendjes maken? In dit onderdeel krijgen de kinderen veel informatie. Ze leren dat autisme of ADHD iets is waarmee ze kunnen leren omgaan.
  • Accepteren
    Kinderen willen graag overal bij horen. Als je net iets anders dan anderen bent, bijvoorbeeld omdat je niet goed kunt lezen of rekenen, een bril draagt of autisme hebt, is erbij horen niet vanzelfsprekend. We leren de kinderen dat iedereen positieve en negatieve kanten heeft.
  • Uitproberen
    Bij ‘uitproberen’ gaat het erom dat het kind in het dagelijkse leven leert om te gaan met zijn of haar stoornis. Nieuwe vaardigheden worden op school en thuis uitgeprobeerd.

Klik hier voor onze Tarieven en vergoedingen

Meer informatie

Heb je behoefte aan meer informatie, heb je vragen of wil je overleggen? Onze gekwalificeerde orthopedagogen en psychologen denken graag met je mee. We kunnen jouw vraag beantwoorden tijdens ons telefonisch spreekuur. Je kunt ook een afspraak maken om jouw vraag te bespreken en de mogelijke oplossingen te verkennen. De Servicedesk Behandelpraktijk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00-17.00 uur via 0481-439327 of per mail: behandelpraktijk@marant.nl

Deel deze pagina