Onderzoek naar gedragsproblemen

Vallen de schoolprestaties van jouw kind tegen en kan hij/zij zich moeilijk concentreren? Of wordt jouw kind in het dagelijks leven belemmerd door concentratieproblemen of faalangst? Is het kind snel afgeleid en wil je graag meer weten over de oorzaken daarvan? Onze orthopedagogen doen onderzoek naar bovengenoemde probleemgebieden. Lees hieronder wat Marant doet op het gebied van onderzoek naar gedragsproblemen.

Home » Behandelpraktijk » Gedragsproblemen » Onderzoek naar gedragsproblemen

Vaak is een observatie in de klas onderdeel van de diagnostiek. Hoe wordt de instructie gegeven en hoe reageert een kind daarop, op welke manier maakt een kind contact met andere kinderen en in welke mate is een kind in staat om goed op te letten? Allemaal aandachtspunten waar onze professionals tijdens een observatie op letten. Ze kijken ook naar de cognitieve mogelijkheden van een kind, zodat de sterke en zwakke kanten in kaart gebracht kunnen worden. Vanuit daar wordt gekeken wat een kind nodig heeft en worden de adviezen daarop aangepast.

Psychodiagnostisch onderzoek

Marant biedt afhankelijk van de vraagstelling kort, standaard en uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek naar gedragsproblemen en op alle ontwikkelingsgebieden.

 • Een kort onderzoek biedt antwoord op enkelvoudige vragen, bijvoorbeeld naar niveaubepalingen, afname van gedragsvragenlijsten of een observatie in de klas. Inclusief korte intake, beknopte verslaglegging en een kort gesprek over de bevindingen.
 • Een standaard onderzoek biedt antwoord op enkelvoudige vragen, bijvoorbeeld naar oorzaken van problemen met aandacht en concentratie. Onderzoek beslaat meestal een dagdeel, en omvat daarnaast een intake, verslaglegging en adviesgesprek.
 • Een uitgebreid onderzoek biedt antwoord op meervoudige vraagstellingen, bijvoorbeeld naar zowel cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling. Onderzoek beslaat meerdere delen, inclusief een observatie op school, en omvat daarnaast een intake, verslaglegging en adviesgesprek.

Voorbeeld van een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek

Het uitgebreide psychodiagnostisch onderzoek bestaat uit twee of drie dagdelen en bevat de volgende onderdelen:

 • Intake met de ouder(s) en een intake met het kind
 • Observatie in de klas
 • Onderzoek naar cognitieve mogelijkheden
 • Onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Onderzoek naar aandachtsfuncties en concentratie

Naar aanleiding van het onderzoek volgt:

 • Een antwoord op de hulpvraag
 • Een adviesgesprek waarin samen met ouders en indien mogelijk school wordt bekeken wat het kind nodig heeft
 • Een verslag van de onderzoeksbevindingen en adviezen
 • Eventueel een passend vervolgtraject voor behandeling

Na het onderzoek

Marant kan ouders en scholen helpen bij onderwijszorgarrangementen voor kinderen, bijvoorbeeld door samen met de intern begeleider en leerkracht van de school een ontwikkelingsplan voor een leerling op te stellen. Het is ook mogelijk om met de school specifieke leerlingondersteuning te organiseren. Wij bieden ook passende behandelingen, zodat het kind niet doorverwezen hoeft te worden.

Download de flyer

Klik op de afbeelding om de flyer te downloaden over Persoonlijke ontwikkeling & Gedragsproblemen.