Over gedragsproblemen

Soms hebben kinderen moeite met leren of met het onthouden van de leerstof. Hierdoor kunnen ze concentratieproblemen of gedragsproblemen laten zien. Andere kinderen voelen zich onzeker of hebben last van faalangst. Het komt ook voor dat kinderen weinig vriendjes hebben, omdat ze niet zo weerbaar zijn of de sociale regels niet zo goed kennen. Marant kan onderzoeken waarom een kind niet lekker in zijn vel zit of waarom het opvallend gedrag vertoond. Lees hieronder meer over gedragsproblemen en persoonlijke ontwikkeling van kinderen.

Behandelaanbod gedragsproblemen

Naast onderzoek helpen wij kinderen en hun omgeving om het gedrag en/of omgang met andere kinderen te versterken. Onze orthopedagogen stellen een behandelplan op dat afgestemd is op de behoeften van het kind. Te denken valt aan bijvoorbeeld psycho-educatie (bij kind en ouders), SOVA-training, faalangstreductietraining, gedragsregulatietraining, Theory of Mind-training en weerbaarheidstraining. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ook ouders en school ondersteuning krijgen. Samen kunnen we het kind laten groeien, zowel thuis als in de klas.

Lees meer over:

Medicatie

Wanneer er AD(H)D is vastgesteld door onze orthopedagogen en GZ-psychogen, kan medicatie geadviseerd worden. Marant werkt hierin samen met psychiaters van Karakter, zodat (indien gewenst) medicatie ook snel voorgeschreven kan worden.

Download de flyer

Klik op de afbeelding om de flyer te downloaden over Persoonlijke ontwikkeling & Gedragsproblemen.