Home » Behandelpraktijk » Gedragsproblemen » Persoonlijke ontwikkeling » Druk en impulsief gedrag

Druk en impulsief gedrag

Wat kunnen kinderen met druk en impulsief gedrag zelf leren om hun leven aangenamer te laten verlopen? In de behandeling Gedragsregulatie leren drukke, impulsieve kinderen eerst te denken voordat ze doen. Met gerichte kijk- en luisteropdrachten worden ze attent gemaakt op de wereld om hen heen. Ze leren middels ontspanningsoefeningen hoe ze rustiger kunnen worden. Door samen te doen en te kijken hoe dat handig kan, krijgen ze meer plezier en vaardigheid in het samen ondernemen.

Doel van de gedragsregulatie behandelingen

De behandelingen zijn geschikt voor kinderen/jongeren tussen 8 en 16 jaar en kunnen zowel individueel als in groepsverband verzorgd worden. Per behandeling zijn er verschillende algemene doelen waaraan gewerkt wordt. Een aantal doelen zijn denken in denkstappen (stop-denk-doe), het remmen van je gedrag, het beter leren ontspannen en vergroten van zelfvertrouwen. Er is tijdens de behandeling veel aandacht voor persoonskenmerken en persoonlijke omstandigheden van het kind. Zowel bij aanvang als aan het eind van de behandeling ontvangen ouders een school een digitale vragenlijst om de situatie op dat moment te beoordelen naar aanleiding van een aantal bij de behandeling passende vaardigheden. Samen met het kind worden persoonlijke behandeldoelen opgesteld.

Persoonlijke doelen van het kind

Voorbeelden van persoonlijke doelen bij aanvang en tijdens een behandeling zijn:

 • Leren om meer je aandacht te richten
 • Leren meer te ontspannen
 • Leren regels ontdekken
 • Leren denken in denkstappen
 • Grenzen aangeven (nee zeggen)
 • Sociale vaardigheden leren (zoals naar elkaar luisteren, op je beurt wachten, vragen aan de ander stellen, aardige dingen tegen elkaar zeggen, samenwerken, contact maken, contact onderhouden etc.)
 • Leren je inleven in een ander
 • Leren kijken naar wat je doet en wat het gevolg is
 • Persoonlijke doelen worden tussentijds en aan het eind van de behandelingen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Het traject

Wanneer het kind is aangemeld, volgt een intake waarin we de opzet en het doel van de behandeling bespreken. Ook bespreken we daar de van ouders en kinderen verwachte inzet:

 • De aanwezigheid van het kind bij de behandelingen
 • Het thuis bespreken van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen en betrokkenheid van ouder(s) en kind bij het maken van de thuisoefeningen
 • Het bijwonen van de ouderbijeenkomst in verband met informatieoverdracht
 • De verantwoordelijkheid van de ouder(s) en het kind voor het vervoer naar behandellocatie

Individuele behandeling

Individuele gedragsregulatietraining is mogelijk voor kinderen/jongeren van 8 tot 16 jaar. Als het kind individueel behandeld wordt, is het behandeltraject helemaal op maat. Het aantal behandelingen kan verschillen.

Groepsbehandeling

Gedragsregulatietraining in groepsverband is mogelijk voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Als het kind deelneemt aan een groepstraining, krijgt hij of zij tien groepsbehandelingen in een groepje van 7 tot 9 kinderen. Na iedere bijeenkomst krijgen de kinderen een thuisoefening en een schooloefening. Vooral bij problematieken die zich op school voordoen en waarbij het advies vanuit school is gekomen, geven wij aan ouders en leerkrachten het advies om deze schooloefeningen met het kind te maken. Van de behandelaars krijgen de ouders elke week een algemene samenvatting die in de map van het kind zit. Ook de leerkracht ontvangt na iedere behandeling dezelfde samenvatting via de mail. Met deze samenvatting is iedereen op de hoogte van het onderwerp dat die week is besproken en kunt u daarop inspelen.

Ouderbijeenkomsten

Ouders worden gedurende het gehele traject twee keer uitgenodigd voor een ouderbijeenkomst. Eén ouderbijeenkomst vindt plaats voorafgaand aan de eerste les. De tweede ouderbijeenkomst vindt halverwege plaats, rond de vijfde groepsles van de kinderen.

Eindgesprek en evaluatie

Na afloop van de groepsbehandeling is er een eindgesprek met ouders en kind. Op uitnodiging van ouders kan ook de leerkracht aanwezig zijn. De ouders ontvangen een kort verslag van de behandelaar, met het verzoek deze informatie ook terug te koppelen naar school. School kan resultaten bijvoorbeeld bespreken in hun zorgoverleg. De huisarts wordt schriftelijk geïnformeerd over afronding van het traject.

Hoe ziet behandeling eruit?

Elke behandeling is heel gestructureerd opgebouwd. Een voorbeeld van hoe een behandeling eruitziet:

 • Opwarmoefening (bal gooien naar elkaar)
 • Terugblik en thuisoefening (vertellen wat ze geleerd hebben in de vorige bijeenkomst en uitwisseling ervaringen thuisoefening)
 • Het onderwerp gevoelens (welke gevoelens kan ik benoemen en hoe kan ik deze herkennen)
 • Uitleg over Gedachten, Gevoelens en Gedrag (de behandelaar vertelt dat hoe of wat we denken invloed heeft op hoe we ons voelen en gedragen. Als we op een positieve manier over een situatie denken, dan voelen we ons prettig en gedragen we ons zo. Als we op een negatieve manier over een situatie denken, dan voelen we ons rot en gaan ons dan ook anders gedragen. Degene die hier de baas over is, ben jezelf.)
 • Oefening: Complimenten geven en ontvangen ( oefenen door middel van een klein rollenspel in groepjes met het geven van een compliment. Welk gevoel krijg je hierbij en wat verandert er in je gedrag?)
 • Ontspanningsoefening (leren luisteren naar je buikademhaling. Als je je concentreert en de buikademhaling aanpast, zul je merken dat je rustiger wordt, meer ontspannen)
 • Bespreken thuisoefening (het huiswerk wordt uitgedeeld).

Tarieven en vergoedingen

Kijk hier voor de tarieven van deze training.

Deel deze pagina