Informatie voor scholen

Soms geeft de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen aanleiding tot vragen. Samen kunnen we op zoek naar antwoorden. Marant biedt doorlopende lijnen van onderzoek naar begeleiding in een krachtige verbinding tussen onderwijs en zorg. Daarom bieden we in één overzicht alle informatie voor scholen.

Home » Behandelpraktijk » Informatie voor scholen

Dyslexie

Bij kinderen met dyslexie verloopt de taalverwerking anders, waardoor de lees- en/of spellingontwikkeling achterblijft. Dankzij dyslexiebehandelingen kunnen deze kinderen toch vooruitgang boeken op lees- en spellinggebied.

Onderzoek

Kinderen die vermoedelijk dyslexie hebben, kunnen voor onderzoek en behandeling worden aangemeld bij Marant. Hierbij moet een dossier worden aangeleverd. Dit dossier wordt gescreend door een Orthopedagoog-Generalist of GZ-Psycholoog van Marant. Kijk hier voor meer informatie over een onderzoek naar dyslexie.

In deze handreiking staat een concrete uitwerking van de manier waarop de begeleiding op ondersteuningsniveau 2 en 3 op school kan worden vormgegeven om het vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) te kunnen onderbouwen.

Direct aanmelden vergoede dyslexiezorg

Klik hier om direct naar het aanmeldformulier voor vergoede dyslexiezorg te gaan. Let op: dit formulier is voor leerkrachten en/of IB’ers, niet voor ouders. (Je vindt het aanmeldformulier voor vergoede dyslexiezorg voor ouders hier.)

Direct aanmelden particuliere dyslexiezorg

Klik hier om direct naar het aanmeldformulier voor particuliere dyslexiezorg te gaan. Let op: dit formulier is voor leerkrachten en/of IB’ers, niet voor ouders. (Je vindt het aanmeldformulier voor ouders voor particuliere dyslexiezorg hier.)

 

Dyscalculie

Heeft een leerling grote moeite met rekenen? Lukt het niet om sommen en tafels te automatiseren? Dat kan wijzen op een rekenprobleem of dyscalculie.

Onderzoek

Wanneer een leerling bij Marant aangemeld wordt, is screening van het dossier door een orthopedagoog / psycholoog de eerste fase van diagnostiek. In overleg met de ouders en school bepalen we vervolgens op welke manier we de rekenvaardigheden van het kind gaan testen. Kijk hier voor meer informatie over een onderzoek naar dyslexie.

Direct aanmelden

Klik hier om direct naar het aanmeldformulier voor dyscalculie-onderzoek of dyscalculie-behandelingen te gaan.

 

Gedragsproblemen

Twijfel je of een leerling gewoon druk is of dat er sprake is van ADHD? Vraag je je af wat de oorzaak is van achterblijvende leerresultaten of van een matige taakwerkhouding? Heb je behoefte aan meer zicht op risico- en beschermende factoren rondom deze leerling?

Onderzoek

Marant doet gericht onderzoek naar kind- en omgevingsfactoren zoals groep, leerkracht, school en gezin. Onderzoek levert antwoorden en adviezen op: welke opdrachten en activiteiten, welke pedagogische ondersteuning thuis en op school, en welke bovenschoolse of externe hulpverlening is passend voor deze leerling? Kijk hier voor meer informatie over een onderzoek naar gedragsproblemen.

Direct aanmelden

Klik hier om direct naar het aanmeldformulier voor een onderzoek naar persoonlijke ontwikkeling en gedrag te gaan.

 

Leerproblemen

Vraag jij je af wat de leermogelijkheden van een leerling zijn? Twijfel je over de oorzaak van achterblijvende leerresultaten?

Onderzoek

Wanneer een leerling moeite heeft met leren en studeren, kan Marant op zoek gaan naar de oorzaak. Dit doen we door middel van een onderzoek. We bieden afhankelijk van de vraagstelling kort, standaard en uitgebreid onderzoek op alle ontwikkelingsgebieden. Kijk hier voor meer informatie over een onderzoek naar leerproblemen.

Direct aanmelden

Klik hier om direct naar het aanmeldformulier voor een onderzoek naar leerproblemen te gaan.

 

Onderwijsondersteuning voor zieke kinderen (OZL)

Klik hier voor meer informatie over onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen.

Direct aanmelden

Neem contact met ons op via e-mail of bel met onze servicedesk via 0481 – 43 93 27.

 

Meer informatie

Via 0481-439300 of e-mail kun je contact opnemen met een van onze adviseurs. We helpen je graag verder!