Home » Behandelpraktijk » Informatie voor scholen » Vervolg op het onderzoek

Vervolg op het onderzoek

Marant kan een bijdrage leveren aan onderwijszorgarrangementen voor leerlingen, bijvoorbeeld door samen met de intern begeleider en leerkracht een ontwikkelingsperspectief te ontwikkelen. Een andere mogelijkheid is de organisatie van specifieke leerlingondersteuning. We bieden ook passende behandelingen, die doorverwijzing onnodig maakt.

Marant verzorgt verschillende groepsbehandelingen voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. Leermaatjes voor rekenen, lezen en spelling, maar ook laagdrempelige en kortdurende hulpverlening gericht op lichte gedragsproblematiek en sociaal-emotionele problemen.

Deze behandelingen maken deel uit van preventieve zorg met als doel verdere hulpverlening te voorkomen. Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen bij ons terecht voor de volgende behandelingen: weerbaarheidstraining, gedragsregulatie, faalangstreductie en sociale vaardigheden. Groepsbehandelingen kunnen plaatsvinden op een locatie van Marant, maar ook op school- of op samenwerkingsverbandniveau.

Soms hebben kinderen specifieke begeleidingsbehoeften, bijvoorbeeld omdat ze autistische kenmerken hebben. Ze willen graag vriendjes hebben, net als andere kinderen, maar weten niet hoe dat aan te pakken. Marant biedt passende begeleiding, zowel in groepen als individueel. Bijvoorbeeld om ondanks ADHD goed te leren plannen, of om goed om te leren gaan met de beperkingen van autisme.

Deel deze pagina