Home » Behandelpraktijk » Leerproblemen » Behandelaanbod » Training leren leren

Training leren leren

Weten hoe je het beste kunt leren is van groot belang voor goede schoolprestaties. Vooral de overgang naar het voortgezet onderwijs vraagt veel van kinderen op het gebied van studievaardigheden en zelfstandig kunnen leren. Marant begeleidt en ondersteunt hierbij. In een training ‘Leren leren’ worden kinderen zich bewust van hun eigen leerproces en leermotivatie. Daarnaast leren ze kritisch en doelgericht denken. Ook krijgen kinderen een ‘toolkit’ mee ter versterking van hun leervaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Plannen en agendagebruik
  • Leesstrategieën
  • Geheugenstrategieën (o.m. bij het woordjes leren)
  • Structuur aanbrengen en mindmappen
  • Voorbereiding op de brugklas
  • Voorbereiding op de examens

We bekijken samen wat jouw kind of leerling nodig heeft en betrekken ook het kind zelf bij het stellen van doelen.

Tarieven, vergoedingen en aanmelden

Iedere training is maatwerk. We kijken samen met het kind, ouders en school welke begeleiding nodig is en hoeveel tijd dat ongeveer in beslag neemt. Op basis daarvan stellen we een tarief vast.

Heb je behoefte aan meer informatie, heb je vragen of wil je overleggen? De Servicedesk Behandelpraktijk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00-17.00 uur via 0481-439327 of per mail: behandelpraktijk@marant.nl.

Meteen aanmelden voor een onderzoek of de training kan hier.

Deel deze pagina