Home » Behandelpraktijk » Leerproblemen » Behandelaanbod » Training zelf plannen voor jongeren met ADHD

Training zelf plannen voor jongeren met ADHD

Het plannen en organiseren van schoolwerk is voor jongeren met ADHD erg moeilijk. Doordat ze geen goed overzicht hebben van wat ze moeten doen, wanneer het af moet zijn en hoeveel tijd ze daarvoor nodig hebben, beginnen ze te laat met leren. Juist in deze levensfase wordt van jongeren verwacht dat zij op veel gebieden steeds zelfstandiger worden.

Bij jongeren met ADHD kunnen problemen ontstaan met vrienden, ouders of op school, omdat het hen niet lukt hun leven handig te plannen en organiseren. Ook depressieve klachten kunnen hier een gevolg van zijn.

Doel van de behandeling

Tijdens de behandeling leren jongeren met ADHD strategieën om te plannen en organiseren. Na de behandeling ondervinden zij minder problemen bij het organiseren van hun dagelijkse en schoolleven, waardoor zij meer positieve ervaringen opdoen. De behandeling vindt plaats in een groepje van vier jongeren. Op deze manier kunnen zij ook van elkaar leren. Het is ook mogelijk om de behandeling individueel te volgen.

Het traject

Wanneer een jongere is aangemeld, volgt een intake waarin we de opzet en het doel van de behandeling bespreken. Er zijn acht behandelingen en twee ouderbijeenkomsten. Na afloop vindt een eindgesprek plaats met adviezen voor het vervolg.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De methode die wij hanteren heet ‘Zelf plannen’. Tijdens deze methode leren jongeren onder anderen een agenda en to-do-lijst te gebruiken, zodat ze handig hun tijd kunnen indelen en prioriteiten leren stellen. Ook krijgen zij handvatten voor het opletten in de klas en het concentreren tijdens het maken van huiswerk. We motiveren de jongeren zoveel mogelijk om hun gedrag te veranderen, bijvoorbeeld door ze zelf te laten nadenken over waar ze aan willen werken. Nieuwe vaardigheden worden op school en thuis uitgeprobeerd. 

Tarieven, vergoedingen en aanmelden

Meer informatie over de tarieven en vergoedingen vind je hier. Meteen aanmelden kan hier.

Deel deze pagina