Home » Behandelpraktijk » Leerproblemen » Onderzoek naar leerproblemen

Onderzoek naar leerproblemen

Wanneer een kind moeite heeft met leren en studeren, kan Marant op zoek gaan naar de oorzaak. Dit doen we door middel van een onderzoek.

Onderzoek

We doen gericht onderzoek en kijken naar zowel kind- als omgevingsfactoren: groep, leerkracht, school en gezin. Onderzoek levert antwoorden en desgewenst handelingsgerichte adviezen op: welke begeleiding past het best bij het kind?

Hierbij kun je denken aan een intelligentiebepaling, onderzoek naar de cognitieve en/of sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind en beroeps- of schoolkeuzeonderzoek.

Het onderzoek omvat een (korte) intake, een of twee onderzoeksochtenden, eventueel een observatie, verslaglegging en adviesgesprek.

In overleg bepalen we aan de hand van de hulpvraag wat een passend onderzoek is. De prijzen variëren van 900 euro voor een onderzoek met een enkelvoudige hulpvraag tot 1500 euro voor een onderzoek met meervoudige en complexe hulpvraag.

School- en beroepskeuze-onderzoek

Wanneer jij en/of je kind twijfelen aan de school- of beroepskeuze, kan Marant uitkomst bieden. We nemen dan een onderzoek af op het gebied van de mogelijkheden, interesses en de persoonlijkheid van het kind.

Schoolkeuze-onderzoek

Het maken van een goede schoolkeuze is van essentieel belang voor een kind. Is de keuze van richting of profiel nog onduidelijk? Wat past het best? Of wat is oorzaak van tegenvallende resultaten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs? Een gericht schoolkeuze-onderzoek beantwoordt deze vragen. Het onderzoek geeft met testen, vragenlijsten en een gesprek inzicht in de capaciteiten, persoonlijkheid en interesse van het kind.

De opzet is als volgt:

  • Intake met kind en ouders
  • Onderzoek naar cognitieve mogelijkheden
  • Beknopt verslag met onderzoeksbevindingen en advies
  • Adviesgesprek

Beroepskeuze-onderzoek

Het maken van een goede beroepskeuze is van essentieel belang voor een jongere. Is het vervolg qua werk of opleiding na het voortgezet onderwijs nog onduidelijk? Een gericht beroepskeuze-onderzoek geeft met testen, vragenlijsten en een gesprek inzicht in de capaciteiten, persoonlijkheid en interesse van de jongere.

De opzet is als volgt:

  • Intake met jongere en ouders
  • Onderzoek naar cognitieve mogelijkheden
  • Verkennen van interessegebieden
  • Persoonlijkheidsvragenlijsten
  • Beknopt verslag met onderzoeksbevindingen en advies
  • Adviesgesprek

Meer informatie

Heb je behoefte aan meer informatie, heb je vragen of wil je overleggen? Onze gekwalificeerde orthopedagogen en psychologen denken graag met je mee. We kunnen jouw vraag beantwoorden tijdens ons telefonisch spreekuur. Je kunt ook een afspraak maken om jouw vraag te bespreken en de mogelijke oplossingen te verkennen. De Servicedesk Behandelpraktijk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00-17.00 uur via 0481-439327 of per mail: e-mail

Deel deze pagina