Gesubsidieerde zorg

Alle scholen in Nederland, zowel het basis- als voortgezet onderwijs, hebben een inspanningsverplichting voor onderwijsondersteuning van zieke leerlingen. In de wet is hierover vastgelegd:

“Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat leerlingen die in verband met ziekte thuis verblijven danwel zijn opgenomen in een ziekenhuis, op adequate wijze voldoende onderwijs kunnen genieten”

De landelijke voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de dienstverlening van de consulent OZL zijn dan ook geen kosten verbonden.

Deel deze pagina