KlasseContact

Via KPN KlasseContact kunnen zieke leerlingen toch in de klas zijn. Zo kunnen ze niet alleen onderwijs volgen, maar onderhouden ze ook het contact met leeftijdsgenoten.

KlasseContact zorgt via een mobiele of vaste verbinding dat zieke kinderen met school en klasgenoten worden verbonden. Dankzij deze techniek kunnen zieke leerlingen blijven meedoen aan de lessen. Zelfs een vraag stellen is mogelijk, door virtueel ‘een vinger op te steken’.

KlasseContact maakt het mogelijk om tijdens de lessen en ook in de pauze of buiten schooltijd contact te houden met klasgenoten. Dat is voor de zieke leerling van groot belang. Ze voelen zich verbonden met hun klasgenoten en lopen minder leerachterstand op.

Beoordeling en begeleiding

Wij beoordelen de aanvragen voor een KPN KlasseContact. Hierbij bekijken we of het kind gebaat zou zijn bij de inzet hiervan. Daarnaast bieden we, in samenwerking met KPN, begeleiding bij het werken met een KPN KlasseContact: van plaatsing en monitoring tot evaluatie.

Werkwijze

Marant doet een uitgebreide intake en betrekt daarbij altijd kind, ouders, school en liefst ook behandelaars en bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar. We stellen in overleg vast hoe het kind het beste geholpen kan worden en we zorgen ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan.

We bekijken wat er nodig is om langdurig zieke leerlingen binnen het leerproces van de klas te houden. Zo bepalen we samen of een kind naar school kan en zo ja, hoeveel. We bespreken ook welke begeleiding er nodig is en of een kind gebaat is bij digitale hulpmiddelen als online lesprogramma’s of KlasseContact.

Gedurende het proces coachen, monitoren en evalueren we met de school, omdat de school altijd eindverantwoordelijk blijft.

Kijk hier voor meer informatie over het aanvraagproces van KPN KlasseContact.

Ouderervaring met KlasseContact

“Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de anderhalf jaar dat mijn zoon gebruik heeft kunnen maken van KlasseContact. Dit heeft zeer zeker zijn vruchten afgeworpen. Het kwam voor ons op het juiste moment en het heeft zijn cognitieve groei een enorme boost gegeven. Daarnaast vond ik het een zeer aangename ervaring dat de andere kinderen in de klas hier zonder commentaar aan hebben meegewerkt… Er zijn dus gelukkig heel veel sociale mensen op de wereld!”

Meer informatie?

Heb je een vraag over KlasseContact of onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen? Neem voor meer informatie contact met ons op via e-mail of bel met onze Servicedesk via 0481 – 43 93 27.