Onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen

Als je ziek bent, lijkt alles in je leven te veranderen. Even geen patiënt maar gewoon leerling zijn, is dan heel prettig. Kinderen en jongeren die chronisch of langdurig ziek zijn, verblijven vaak langere tijd thuis of in het ziekenhuis. Door onderwijs mogelijk te maken, houdt de leerling contact met de buitenwereld en kan isolement voorkomen worden. Verder biedt onderwijs houvast en perspectief. Als het onderwijs wordt voortgezet, blijf je contact houden met leeftijdsgenoten en kan soms zelfs een leerachterstand worden voorkomen.

Ondersteuning en begeleiding

De wet Passend Onderwijs stelt dat de school zelf verantwoordelijk is voor het verzorgen van onderwijs aan zieke leerlingen. De school staat hier echter niet alleen voor. Een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) kan hierin ondersteuning bieden. In overleg tussen school en een consulent OZL kunnen afspraken worden gemaakt over de vorm en inhoud van deze ondersteuning. Iedere zieke leerling en iedere situatie is anders. Daarom is ook iedere begeleiding anders en persoonlijk.

Werkwijze

Marant is voor dit soort vraagstukken direct inzetbaar. We doen een uitgebreide intake en betrekken daarbij altijd leerling, ouders, school en liefst ook behandelaars en bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar. We zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan en dat iedereen weet hoe de leerling het beste geholpen kan worden. We coachen, monitoren en evalueren met de school. De school blijft altijd eindverantwoordelijk. We bekijken wat er nodig is om langdurig zieke leerlingen binnen het leerproces van de klas te houden. Dit kan zijn door begeleiding, door de inzet van online lesprogramma’s en door te bepalen hoeveel een kind naar school kan, maar ook door de inzet van KPN KlasseContact.

Ziezon

OZL van Marant is aangesloten bij Ziezon. Ziezon is een landelijk netwerk en expertisecentrum waar gespecialiseerde consulenten zijn aangesloten die leerlingen, ouders en leraren ondersteunen wanneer een kind (chronisch) ziek is.

Wat doet Ziezon?

Ziezon: “Een op zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Leraren van het primair, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruik maken van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Er zijn ruim 120 consulenten werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen die verbonden zijn aan de zeven universitair medische centra in Nederland en vormen het Landelijk dekkend Netwerk Ziek zijn en Onderwijs.”

Aanmelden zieke leerling of vragen?

Neem contact op met ons via e-mail of bel met onze servicedesk via 0481 – 43 93 27.

Download de flyer

Alles rustig nalezen over onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen? Klik op de afbeelding hieronder en download de flyer.