Home » Behandelpraktijk » Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je als leerkracht meer informatie over doublures en niveauverdelingen van CITO.

Doublures

1. Wanneer telt een doublure mee?

In onderstaand schema is af te lezen wanneer een doublure meetelt.

N.B. Een kleuterverlenging in groep 1 en 2 telt niet mee.

Aanmelding Doublure Doublure meetellen?
Groep 3, 4 en 5 In 3, 4 of 5 Ja: doublure < 3 jaar geleden
Groep 6 In 3 Nee: doublure > 3 jaar geleden
  In 4, 5 of 6 Ja: doublure < 3 jaar geleden
 
Groep 7 In 3 Nee: doublure > 3 jaar geleden
  In 4 Nee: doublure > 3 jaar geleden
  In 5, 6 of 7 Ja: doublure   < 3 jaar geleden
 
Groep 8 In 3 Nee: doublure > 3 jaar geleden
  In 4 Nee: doublure > 3 jaar geleden
  In 5 Nee: doublure > 3 jaar geleden
  In 6, 7 of 8 Ja: doublure < 3 jaar geleden

2. Welke scores mogen worden omgerekend bij een doublure?

Alleen voor het vakgebied lezen mogen scores worden omgerekend bij een doublure.

3. Hoe reken je de score voor lezen om bij een doublure?

In het algemeen geldt bij een doublure dat voor het vakgebied lezen de normtabel van een leerjaar hoger gehanteerd mag worden.

Voorbeeld:
Bij een doublure in groep 4 mogen tijdens de middenmeting groep 4 voor lezen de normen van midden groep 5 gehanteerd worden.

Niveauverdelingen A-E en I-V

1. Hoe weet ik of een score tot de laagste 10% behoort?

Om snel te zien hoe een leerling scoort ten opzichte van leeftijdsgenoten, heeft Cito de niveau-indicaties A- E en I-V ontwikkeld.

Zoals je kunt zien in het schema behoren niet alle V scores tot de laagste 10%. Wanneer een systeem naast I-V ook V- (“Vijf min”) aangeeft, zoals bij ParnasSys, dan staat de V- score (“Vijf min”) voor de laagste 10%. E scores en V- (“Vijf min”) scores behoren beiden tot de laagste 10%.

Wanneer het systeem alleen een I-V aanduiding geeft, kun je de score in het systeem of handmatig met de handleiding van de DMT omzetten naar A-E. Zo kun je zien of een V score een E score is en dus tot de laagste 10% behoort.

2. Hoe weet ik of een score tot de laagste 16% behoort?

Regelmatig is men in de veronderstelling dat een D score tot de laagste 16% behoort. Zoals je wederom in het schema kunt zien, behoren D scores tot de laagste 25%. Niet alle D scores vallen dus binnen de criteria. Om te beoordelen of een score tot de laagste 16% behoort, kijken we naar de I-V indeling. Alleen V scores komen dan in aanmerking, want dit is de laagste 20%. Het is lastig om hieruit de laagste 16% te filteren, vandaar dat alle V scores in aanmerking komen. IV scores komen niet in aanmerking. Deze scores behoren niet tot de laagste 16% maar tot de laagste 40%.

 

Deel deze pagina