Home » Behandelpraktijk » Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je meer informatie over (omgaan met) doublures en niveauverdelingen van CITO. De onderstaande informatie helpt je bij het bepalen of een kind in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg.

Doublures

Wordt een kind (binnenkort) aangemeld voor dyslexiezorg en is het een keer blijven zitten (doublure)? Bij het berekenen van het niveau van het kind (de scores) wordt daar soms rekening mee gehouden.

1. Wanneer telt een doublure mee?

In het document Richtlijn ‘Omgaan met doublures’ is af te lezen wanneer een doublure meetelt.

N.B. Een kleuterverlenging in groep 1 en 2 telt niet mee.

Niveauverdelingen A-E en I-V

1. Hoe weet ik of een score tot de laagste 10% behoort?

Om snel te zien hoe een leerling scoort ten opzichte van leeftijdsgenoten, heeft Cito de niveau-indicaties A- E en I-V ontwikkeld.

Zoals je kunt zien in het schema behoren niet alle V scores tot de laagste 10%. Wanneer een systeem naast I-V ook V- (“Vijf min”) aangeeft, zoals bij ParnasSys, dan staat de V- score (“Vijf min”) voor de laagste 10%. E scores en V- (“Vijf min”) scores behoren beiden tot de laagste 10%.

Wanneer het systeem alleen een I-V aanduiding geeft, kun je de score in het systeem of handmatig met de handleiding van de DMT omzetten naar A-E. Zo kun je zien of een V score een E score is en dus tot de laagste 10% behoort.

2. Hoe weet ik of een score tot de laagste 16% behoort?

Regelmatig is men in de veronderstelling dat een D score tot de laagste 16% behoort. Zoals je wederom in het schema kunt zien, behoren D scores tot de laagste 25%. Niet alle D scores vallen dus binnen de criteria. Om te beoordelen of een score tot de laagste 16% behoort, kijken we naar de I-V indeling. Alleen V scores komen dan in aanmerking, want dit is de laagste 20%. Het is lastig om hieruit de laagste 16% te filteren, vandaar dat alle V scores in aanmerking komen. Tijdens de diagnostiek beoordeelt Marant dan of de scores ook bij de laagste 16% behoren. Er worden dan toetsinstrumenten gebruikt die deze filtering wel kunnen maken. IV scores komen niet in aanmerking. Deze scores behoren niet tot de laagste 16% maar tot de laagste 40%.

 

Deel deze pagina