Inspiratiemiddagen

Op woensdagmiddagen organiseren we regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten die wij inspiratiemiddagen noemen. Deze worden ingeleid door een Marant Interstudie adviseur of EduService-consulent, waarna je je kunt oriënteren op de bijbehorende materialen die bij EduService geleend kunnen worden. Ook nodigen we regelmatig uitgevers uit om voorlichting te geven over één of meer les­methoden. Welke voorlichtingsbijeenkomsten op het programma staan, zie je hieronder.

Home » EduService » Inspiratiemiddagen

Vanuit het werkveld krijgen we doorlopend vragen binnen over advisering rond actuele thema’s. We hebben onder andere de volgende inspiratiemiddagen op stapel staan:

Thematisch werken / Werken met vertelkoffers

Steeds meer scholen werken thematisch. Niet alleen in de onderbouwgroepen, maar ook in middenbouw en bovenbouw en soms zelfs schoolbreed. Vaak gaat dit om de vakken binnen Wereldoriëntatie. Maar ook de kunstvakken en taal- en woordenschatonderwijs kunnen in het teken staan van een centraal thema. Op deze manier kun je de leeromgeving van het kind niet alleen verrijken, maar ook samenhangender maken.

In deze inspiratiesessie krijg je inzicht in de keuzes die aan thematisch werken ten grondslag liggen. Bovendien vereist het een vooraf vastgestelde jaarplanning. Diverse methodieken kunnen je daarbij ondersteunen, maar je kunt ook als school je eigen accenten leggen. Deze middag helpt je op weg om met je team tot bewuste keuzes te komen.

datum: volgt

Versterk je rekenonderwijs met rekenspellen

Rekenspellen zorgen voor een afwisseling in je rekenonderwijs. Niet alleen in de onderbouw en middenbouw, maar ook in de bovenbouw. Zo kun je aandacht besteden aan rekeninhouden als getalbegrip, bewerkingen, meetkunde en logisch denken en redeneren. Bij sommige spellen ligt de nadruk op het verkennen van een rekeninhoud, bij andere spellen gaat het meer om remediering en het extra oefenen van bepaalde basisvaardigheden. Weer andere spellen dagen leerlingen uit om inzichten, strategieën, kennis en vaardigheden verder toe te passen. Dus rekenspellen zijn in te zetten als extra ondersteuning, maar ook voor leerlingen die meer aan kunnen.

In deze inspiratiesessie krijg je meer inzicht in het aanbod van rekenspellen voor de verschillende toepassingen. Uiteraard informeren we je ook graag hoe EduService je school daarbij kan ondersteunen.

datum: volgt

Bewegend leren

Leerlingen moeten voldoende uitgedaagd worden om zich cognitief te ontwikkelen. Dat je ook op een bewegende manier kan werken aan deze ontwikkeling is een relatief nieuw inzicht. Diverse werkvormen en spellen kunnen niet alleen bijdragen aan het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling; kinderen krijgen ook meer bewegingskansen en dat is weer goed voor de motorische ontwikkeling en niet te vergeten hun gezondheid.

In deze inspiratiesessie ervaar je zelf aan den lijve het belang van bewegend leren. Je maakt kennis met diverse spellen en werkvormen. Materialen uit de collectie kunnen aansluitend uitgezocht en geleend worden.

datum: volgt

Agenda

Data volgen