Home » EduService » Leskisten » EduKleuterbox

EduKleuterbox

Via de leskistformulieren voor groep 1 en 2 krijgen we veel aanvragen binnen voor materialen voor diverse ontwikkelingslijnen. Voor kleutergroepen hebben we daarom nieuwe inspirerende Edukleuterboxen samengesteld. Deze standaardleskisten zijn allemaal verschillend en bij de meeste thema’s inzetbaar. In deze boxen zitten minimaal twaalf materialen die aansluiten bij de meeste ontwikkelingsleerlijnen. Nieuwsgierig en EduKleuterbox aanvragen? Dat kan hier. We horen graag uw ervaringen!

1. Open materialenmand
2. Constructiemateriaal
3. Zintuigelijke waarneming kleur/vorm en analyse synthese/ visuele waarneming
4. Gecijferdheid: getalbegrip / meten / meetkunde
5. Gezelschapsspel
6. Denkspel / strategie
7. Geletterdheid / taal / auditieve waarneming
8. Grote / kleine motoriek
9. Bewegingsspelen / tussendoortjes
10. Buitenspeelspel / natuuronderzoeksmateriaal
11. Sociaal emotioneel spel of spelvormen
12. Puzzel lotto arrangement

Aanmelden

  • Algemene gegevens

  • Bezorgen of ophalen

Deel deze pagina