Home » EduService » Leskisten » Leskist voor groep 3

Leskist voor groep 3

 • Algemene gegevens

 • Periode

 • Bezorgen of ophalen

 • Mondelinge taalvaardigheid

 • Taal / Lezen

 • Rekenen

 • Getallen

 • Meten en meetkunde

 • Meerbegaafdheid / verrijkingsmaterialen

 • Sociaal Emotionele Ontwikkeling

 • Oriëntatie op jezelf en de wereld

 • Motoriek / schrijven

 • Kunstzinnige Oriëntatie

 • Toetsen

Deel deze pagina