Home » EduService » Leskisten » Leskist voor groep 4 – 8

Leskist voor groep 4 – 8

 • Algemene gegevens

 • Periode

 • Bezorgen of ophalen

 • Doelgroep

 • Mondelinge taalvaardigheid

 • Lezen

 • Spelling categorieën

 • Voortgezette spelling

 • Taal / Schrijven

 • Rekenen

 • Getallen

 • Bewerkingen

 • Verhoudingen

 • Meten en meetkunde

 • Meerbegaafdheid / verrijkingsmaterialen

 • Motoriek / Schrijven

 • Sociaal- emotionele ontwikkeling

 • Oriëntatie op jezelf en de wereld

 • Kunstzinnige oriëntatie

 • Toetsen

 • Tot slot

Deel deze pagina