Home » EduService » Leskisten » Leskist Pienter! (Thematische verrijking voor kleuters)

Leskist Pienter! (Thematische verrijking voor kleuters)

Pienter! is een nieuwe methode voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Marant EduService heeft bij alle 20 thema’s een passende leskist gemaakt met een prentenboek en verschillende ontwikkelingsspellen. Zo zijn de Pienter!-leskisten als volledig thematisch pakket in te zetten voor een groepje of individuele pientere kleuters. Pienter! biedt inspiratie voor werken met onderzoekend en ontdekkend leren, is (dankzij een vierwekenschema) overzichtelijk voor de leerkracht en stimuleert de betrokkenheid van medeleerlingen en ouders.

Deel deze pagina