Home » EduService » Leskisten » Leskist Zintuigen voor peuters en kleuters

Leskist Zintuigen voor peuters en kleuters

Met de ontdekkisten Horen, Zien, Voelen, Ruiken en Proeven kun je peuters stap voor stap begeleiden in het aannemen van een onderzoekende houding en krijg je concrete handreikingen om de redeneertalenten van peuters tot hun recht te laten komen en te stimuleren.

Door als leider vragen te stellen en aanvullende of uitdagende materialen te geven kun je kinderen stimuleren tot verder onderzoeken van hun omgeving. Dit kan in van tevoren bedachte situaties maar ook spontaan.

Marant EduService heeft deze kisten ontwikkeld omdat jonge kinderen van nature nieuwsgierig, ondernemend en gemotiveerd zijn. Peuters praten meestal nog niet goed genoeg om te vragen hoe het zit en kunnen de uitleg moeilijker begrijpen.

Het is van belang om van deze nieuwsgierigheid gebruik te maken zodat kinderen de mogelijkheid hebben om te onderzoeken en te leren. Ze leren hiervan door ervaren en laten al verschillende talenten zien zoals logisch denken, het herkennen van patronen en constructies.

Deel deze pagina