Home » Interim & Selectie » Ik ben een interimmer » Gevraagde posities » Interim intern begeleider

Interim intern begeleider

Intern begeleiders (ib’ers) zijn onmisbaar op basisscholen. De taken zijn divers: de ib’er moet iemand zijn met kennis en ervaring, een coördinator en een coach, iemand die structuur aanbrengt en delegeert, iemand met visie en daadkracht. Kortom: een duizendpoot die ook nog goed met mensen om kan gaan.

Om als interim intern begeleider in ons bestand te komen, heb je:

  • tenminste acht jaar ervaring als ib’er, liefst op meerdere scholen of locaties;
  • bij voorkeur drie jaar als interimmer gewerkt;
  • veelzijdige ervaring in ib-werkzaamheden (zorgbeleid, verstevigen relatie met ouders, coachen van leraren en ib’ers);
  • meerdere interimopdrachten succesvol uitgevoerd;
  • de volgende competenties: daadkrachtigheid, ondernemendheid, leiderschap, sterk communicatief- en analytischvaardig, resultaatgerichtheid zonder daarin de menselijke maat te verliezen en organisatiesensitief.

De opdrachten

Onze opdrachten richten zich vooral op het opzetten en implementeren van gewenste veranderingen in de zorgstructuur van de school, het verbeteren van de kwaliteit van (groeps-)handelingsplannen en het coachen en ondersteunen van leerkrachten (en eventuele zittende ib’ers).

De opdrachten hebben een aantal kenmerken: ze zijn veranderkundig van aard, ze hebben aandacht voor leren en reflecteren, en ze zijn resultaatgericht. Onze interimmers hebben daarnaast ook oog voor het verduurzamen van de opbrengsten van de opdracht.

Onze zoektocht

Wij hechten veel waarde aan een goede match tussen opdrachtgever en kandidaat. Daarom kijken wij verder dan het functieprofiel. Samen met de opdrachtgever stellen we vast aan welke kwaliteiten de organisatie behoefte heeft en wat de taken van de interim intern begeleider gaan zijn. Hier zoeken wij dan de juiste kandidaat bij.

Begeleiding

Wij bemiddelen niet alleen, maar begeleiden ook. Als de nieuwe interim intern begeleider aangetrokken is, blijven wij op de achtergrond aanwezig. Wij coachen de manager desgewenst bij zijn of haar opdracht(en), zodat de kans op slagen groter wordt.

Aanmelden

Als je wilt aansluiten bij Marant Interim & Selectie, stuur dan je motivatie, CV en foto naar e-mail. We nemen dan binnen twee weken contact met je op.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan voor inhoudelijke vragen contact op met Frans Kwakernaat via e-mail of 06 – 330 370 69. Voor praktische vragen kun je contact opnemen met het Projectbureau Marant Interim via e-mail of 0481 – 43 93 79.

Deel deze pagina