Interim specialist

Wij zijn op zoek naar interim specialisten op het gebied van:

 • HR
 • ICT
 • Financiën
 • Huisvesting
 • Facilitaire zaken
 • Coördinator passend onderwijs

Om als interim specialist in ons bestand te komen, heb je:

 • ten minste acht jaar ervaring als specialist HR, ICT, financiën, huisvesting of facilitaire zaken, of die tenminste 4 jaren ervaring als coördinator passend onderwijs;
 • bij voorkeur drie jaar als interimmer gewerkt;
 • veel kennis van de sector en een hart voor het onderwijs;
 • meerdere interimopdrachten succesvol uitgevoerd;
 • veelzijdige ervaring binnen jouw specialisatie;
 • de volgende competenties: daadkrachtigheid, ondernemendheid, leiderschap, sterk communicatief en analytisch vaardig, resultaatgerichtheid zonder daarin de menselijke maat te verliezen en organisatiesensitief

Human Resources specialist

Als Human Recources specialist adviseer je het bestuur en de schoolleiding over HR-vraagstukken. Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in jouw vakgebied en je implementeert deze ontwikkelingen in de schoolorganisatie. Je houdt je bezig met personeelsbeleid, functiemix, bekwaamheidsdossiers en de inzetbaarheid van medewerkers.

ICT specialist

De ICT specialist weet welke ICT-processen en -mogelijkheden ingezet kunnen worden om de onderwijsvisie van de school te realiseren. Voor de ICT specialist zijn de beperkte onderwijsbudgetten geen belemmering maar een uitdaging. Hij of zij is van de laatste ontwikkelingen op de hoogte en kan de school adviseren en begeleiden.

Financieel specialist

Als financieel specialist houd je je bezig met het proces van planning en control binnen de schoolorganisatie. Je kijkt of en hoe de processen efficiënter en effectiever kunnen verlopen. Daarnaast adviseer je over begrotingen, de uitvoering hiervan en de financiële beheersaspecten.

Huisvesting specialist

De huisvesting specialist heeft kennis van nieuwbouw en verbouwingen. Je kunt de school of het bestuur adviseren over huisvesting die past bij de onderwijsvisie. Je bent geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied en je kunt omgaan met de beperkte onderwijsbudgetten. Daarnaast ben je een goede onderhandelaar en sta je communicatief sterk in je schoenen.

Facilitair specialist

Als facilitair specialist zorg je voor het optimaliseren van voorwaardenscheppende processen die helpen de onderwijsvisie van de school te realiseren. Je adviseert hierin het schoolbestuur/-leiding en je begeleidt jouw team.

Coördinator passend onderwijs

Deze specialist zorgt voor het optimaliseren van het onderwijszorgprofiel binnen de school. Hij is een netwerker binnen en buiten de school.

Onze zoektocht

Wij hechten veel waarde aan een goede match tussen opdrachtgever en kandidaat. Daarom kijken wij verder dan het functieprofiel. Samen met de opdrachtgever stellen we vast aan welke kwaliteiten de organisatie behoefte heeft en wat de taken van de interim specialist gaan zijn. Hier zoeken wij dan de juiste kandidaat bij.

Begeleiding

Wij bemiddelen niet alleen, maar begeleiden ook. Als de nieuwe interim specialist aangetrokken is, blijven wij op de achtergrond aanwezig. Wij coachen de interim specialist desgewenst bij zijn of haar opdracht(en), zodat de kans op slagen groter wordt.

Aanmelden

Als je wilt aansluiten bij Marant Interim & Selectie, stuur dan je motivatie, CV en foto naar e-mail. We nemen dan binnen twee weken contact met je op.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan voor inhoudelijke vragen contact op met Frans Kwakernaat via e-mail of 06 – 330 370 69. Voor praktische vragen kun je contact opnemen met het Projectbureau Marant Interim via e-mail of 0481 – 43 93 79.

Deel deze pagina