Kwaliteit

Marant Interim waarborgt de kwaliteit van het interim-werk op zes belangrijke aspecten.

1. Achterliggende vraag

Voordat we kandidaten kunnen inzetten, achterhalen we wat precies de achterliggende vraag is van de opdrachtgever en we vragen goed door naar de ‘opdracht onder de opdracht’. Deze fase is essentieel voor het slagen van iedere interim-opdracht.

2. Zorgvuldige selectie & professionalisering

Het tweede aspect is de zorgvuldige selectie van ervaren en betrokken interim-managers die voor Marant Interim willen werken. In een selectiegesprek met een interim-manager zoeken we naar verbinding, de professionele houding en de drive om te leren. Ook willen we zicht op de veranderkundige aanpak. Met onze associaties geven we ook invulling aan hun professionele groei. We verzorgen professionaliseringsbijeenkomsten, waarin leiderschap, veranderkunde, interventiemanagement en omgaan met weerstanden aan de orde komen. In dit netwerk is er ook ruimte voor casuïstiek. Daarnaast bieden wij intervisie die garant staat voor reflectie en verdieping.

3. De juiste match

Het derde aspect heeft te maken met de juiste match tussen opdracht en interim-manager. We hebben de opdracht en de competenties (die nodig zijn voor het slagen van de opdracht) scherp in beeld. In ons rijke bestand van interim-managers zoeken we de meest geschikte kandidaat voor de opdracht. Als we geen passende kandidaat kunnen voordragen, dan zeggen we eerlijk “nee”.

4. Uitvoering van de opdracht

Naar aanleiding van de opdrachtbeschrijving maakt de interimmer een analyse van de school. Vervolgens gaat de interimmer aan de slag met een plan van aanpak die is goedgekeurd door de opdrachtgever. Tijdens de opdracht heeft de interimmer regelmatig contact met de opdrachtgever over de uitvoering.

5. Nauw contact en evaluatie

We houden regelmatig contact met de opdrachtgever door middel van tussenevaluaties. Als in een tussentijds gesprek naar voren komt dat de verwachtingen niet of niet volledig worden waargemaakt, dan is dat voor ons geen constatering, maar een uitnodiging tot een nieuwe actie of bijstelling. Wij hechten er waarde aan dat de opdrachtgever zijn oordeel over de opdrachtvervulling vrijuit met ons kan delen: hij of zij bepaalt zelf of de interimmer bij dit gesprek aanwezig is of juist niet. Aan het einde van de opdracht vindt er altijd nog een eindevaluatie plaats tussen de opdrachtgever, interimmer en de projectmanager van Marant Interim.

6. De kennisbasis van Marant Interim

Marant Interim werkt met state-of-the-art-theorieën en concepten die in de onderwijspraktijk bewezen zijn. Daaraan voegen we heel veel jaren ervaring toe in het begeleiden van schoolteams naar schoolverbetering.

Onze leidende thema’s zijn:

  • Situationeel leiderschap
  • Distributed leadership
  • Boven- en onderstroom (Rob van Es)
  • Professionele cultuur (Alex van Emst)
  • Effectieve schoolverbetering
  • Teamontwikkelingsfasen (Tuckman M1 t/m M4)

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan voor inhoudelijke vragen contact op met Frans Kwakernaat via e-mail of 06 – 330 370 69. Voor praktische vragen kun je contact opnemen met het Projectbureau Marant Interim via e-mail of 0481 – 43 93 79.

Deel deze pagina