Intervisie

In intervisiebijeenkomsten wisselt u concrete ervaringen uit op het gebied van leidinggeven. Hierbij staat de reflectie op uw eigen rol en handelen centraal. Door op methodische wijze met praktijkvraagstukken aan de slag te gaan, krijgt u aanvullende perspectieven op uw eigen vraagstukken. Intervisie vergroot ook uw coachings- en feedbackvaardigheden. De intervisiegroepen worden samengesteld uit 6 tot 8 schoolleiders en werken onder begeleiding van een adviseur van Marant Interstudie. Het is ook mogelijk om in-company intervisietrajecten te begeleiden of trajecten voor eenpitters op te zetten.

Bewijs van deelname en Schoolleidersregister PO

Intervisie is als vorm van informeel leren aangemeld bij het Schoolleidersregister PO. De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname in het kader van herregistratie.

Meer weten?

Voor meer informatie of voor het maken van een vrijblijvende afspraak, kunt u contact opnemen met onze intervisoren Jan van Leeuwen via j.vanleeuwen@marant.nl of 06 204 197 40 of met Dorine Bakker via d.bakker@marant.nl of 06 555 414 45.

Voor praktische informatie kunt u contact opnemen met het Projectbureau Marant Interstudie via interstudie@marant.nl of 0481- 439377.