Maatwerktrajecten

Heb je een specifieke opleidingswens? Zou je graag onderdelen van verschillende opleidingen of cursussen met elkaar combineren? Wil je een traject helemaal toespitsen op jouw persoon of juist op jouw school(organisatie)? Wil je weten wat de mogelijkheden zijn om een opleiding of traject te verlengen of juist te verkorten?

Home » Interstudie » Maatwerktrajecten

Het is mogelijk om een maatwerktraject te laten ontwerpen. We gaan dan samen om tafel zitten en kijken wat de wensen zijn. Op basis hiervan stellen we een traject samen dat helemaal op jouw situatie en voorkeuren toegesneden is.

Neem voor meer informatie over maatwerktrajecten contact met ons op via e-mail of 0481 – 439 300.

Docenten Academie - Professionaliseringtraject voor de LC/LD docent

De Docenten Academie is een professionaliseringstraject voor de LC/LD docent en voor hen die deze functie ambiëren. Wij geloven erin dat er bij informeel leidinggeven in het voortgezet onderwijs veel meer komt kijken dan leerlingen en collega’s (bege)leiden. Door LC/LD-docenten goed toe te rusten en te laten leren in hun eigen omgeving wordt hun meerwaarde voor de school vergroot.Voor bestuurders en directies betekent dit ‘opleiden 3.0’: van bestuurders die bepalen wat hun docenten moeten leren, naar bestuurders die richting geven en hun docenten de vrijheid en verantwoordelijkheid geven om hun eigen koers te bepalen. Daarnaast is de Docenten Academie een samenwerking van (lokale of regionale) besturen die samen de opleidingskoers bepalen.

Lees verder

Maatwerktrajecten voor taal- en leesonderwijs

Begrijpend kunnen lezen en een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid zijn de basis voor ieder kind. Het is dus van belang om als onderwijsprofessional te blijven investeren in de vakgebieden taal en lezen. Cor Bakker, onze specialist Taal en Lezen, kan je hierbij helpen. In een oriënterend gesprek bekijken we samen wat de wensen zijn en welk traject hier goed op aansluit.

Lees verder

Development@Work

Leidinggeven is een uitdagende en complexe taak, waarin soms te weinig tijd is voor reflectie. Door drukte en alle ontwikkelingen die op leidinggevenden afkomen is tijd en energie voor een stevige opleiding moeilijk te vinden en tijd om met collega’s te sparren is beperkt. Juist voor deze situaties hebben wij ‘Development@Work’ ontwikkeld: een combinatie van korte krachtige interventies met een groot leereffect. Dit traject voldoet onder andere aan de eisen voor herregistratie in het Schoolleidersregister PO.

Lees verder

Werken aan een positief groepsklimaat

Elk jaar na de zomervakantie is het weer zover. Kinderen en leerkrachten moeten wennen aan de nieuwe groep en hun plek zien te vinden. Op enig moment voelt elk kind zich gezien en gehoord,  ontstaan er vriendschappen en is het klimaat veilig om goed met elkaar samen te werken. Hoe creëer je nou zo’n positief groepsklimaat?

Lees verder

Klassenmanagement

Wil je de organisatie in de groep effectiever en efficiënter maken? Wil je de instructie meer afstemmen op de behoefte daaraan? Wil je weten hoe weektaken zich verhouden tot instructie, methodegebruik, correctie en nabespreking? Ga dan aan de slag met klassenmanagement.

Lees verder

Handelingsgericht werken

Je wilt af van het schrijven van handelingsplannen die nauwelijks leiden tot resultaat. Je wilt de leerlingen meer zelf verantwoordelijk maken voor hun leren en oefenen. Je wilt dat begrip handelingsplan eigenlijk minder breed en omvangrijk maken. Je wilt handelingsplannen deel van het onderwijs in de groep laten zijn.

Lees verder