Maatwerktrajecten

Heb je een specifieke opleidingswens? Zou je graag onderdelen van verschillende opleidingen of cursussen met elkaar combineren? Wil je een traject helemaal toespitsen op jouw persoon of juist op jouw school(organisatie)? Wil je weten wat de mogelijkheden zijn om een opleiding of traject te verlengen of juist te verkorten?

Home » Interstudie » Maatwerktrajecten

Het is mogelijk om een maatwerktraject te laten ontwerpen. We gaan dan samen om tafel zitten en kijken wat de wensen zijn. Op basis hiervan stellen we een traject samen dat helemaal op jouw situatie en voorkeuren toegesneden is.

Neem voor meer informatie over maatwerktrajecten contact met ons op via of 0481 – 439 300.

Professionaliseringtraject voor de LC LD docent

Wil jij breder leren kijken vanuit jouw rol als docent? Wil je jouw docentvaardigheden perfectioneren of vernieuwen? Ziet jouw leidinggevende groeimogelijkheden bij jou waarmee je ook jouw collega’s en het team kunt inspireren? Wil jij een voortrekkersrol vervullen binnen jouw team en de school? Dan is een professionaliseringstraject LC/LD iets voor jou.

Lees verder

Maatwerktrajecten voor taal- en leesonderwijs

Heb je specifieke vragen over taal, spelling, woordenschat, technisch of begrijpend lezen? Cor Bakker, onze specialist Taal en Lezen, kan je daarbij helpen. In een oriënterend gesprek bekijken we samen wat de wensen zijn en welk traject daarbij aansluit.

Neem voor meer informatie contact op met Cor Bakker via  of 06-52670134.

Neem contact op

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid betekent een gelijkwaardig dialoog en optimale samenwerking tussen u en de ouders van uw leerlingen. Dat wil jij toch ook!

Lees verder

Werken aan een positief groepsklimaat

Elk jaar na de zomervakantie is het weer zover. Kinderen en leerkrachten moeten wennen aan de nieuwe groep en hun plek zien te vinden. Op enig moment voelt elk kind zich gezien en gehoord,  ontstaan er vriendschappen en is het klimaat veilig om goed met elkaar samen te werken. Hoe creëer je nou zo’n positief groepsklimaat?

Lees verder

Klassenmanagement

Wil je de organisatie in de groep effectiever en efficiënter maken? Wil je de instructie meer afstemmen op de behoefte daaraan? Wil je weten hoe weektaken zich verhouden tot instructie, methodegebruik, correctie en nabespreking? Ga dan aan de slag met klassenmanagement.

Lees verder

Handelingsgericht werken

Je wilt af van het schrijven van handelingsplannen die nauwelijks leiden tot resultaat. Je wilt de leerlingen meer zelf verantwoordelijk maken voor hun leren en oefenen. Je wilt dat begrip handelingsplan eigenlijk minder breed en omvangrijk maken. Je wilt handelingsplannen deel van het onderwijs in de groep laten zijn.

Lees verder