Home » Interstudie » Maatwerktrajecten » Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken

U wilt af van het schrijven van handelingsplannen die nauwelijks leiden tot resultaat. U wilt de leerlingen meer zelf verantwoordelijk maken voor hun leren en oefenen. U wilt dat begrip handelingsplan eigenlijk minder breed en omvangrijk maken. U wilt handelingsplannen deel van het onderwijs in de groep laten zijn.

Opbrengst
U weet hoe u het begrip handelingsplan kunt afbakenen. U weet aan welke eisen een haalbaar handelingsplan moet voldoen. U voelt u geïnspireerd om met leerlingen daarmee aan de slag te gaan. U kunt het werken met handelingsplannen koppelen aan de lessen in de groep. U begrijpt waarom handelingsplannen niet per definitie bedoeld zijn voor de zwakste 20%.

Handelingsgericht werken voor IB’ers

U bent zich ervan bewust dat u als intern begeleider vragen van groepsleraren niet moet overnemen, maar u weet nog niet goed hoe u dergelijke vragen moet ombuigen. U weet dat vragen over de afstemming van onderwijsaanbod en leerkrachtgedrag op leerlingen niet besproken moeten worden als was het een kindprobleem. Het lukt u niet (altijd) de leraar anders naar te laten kijken en het anders te gaan benoemen. In het licht van Passend Onderwijs zou u veel meer een coachende rol willen nemen, in plaats van een ‘oplossende’, maar hoe moet u dat aanpakken?

Opbrengst
U kunt op een handelingsgerichte manier, samen met de leraar het gesignaleerde probleem rond een leerling in kaart brengen. U beheerst de fasen van het consultatieve gesprek met een leraar. U kunt doelgericht observeren in een groep, waarbij m.n. de interactie centraal staat. U kunt gesprekken met ouders voeren om informatie te verzamelen, om informatie te geven en u kunt slecht-nieuwsgesprekken voeren. U kunt (o.a. diagnostische) gesprekken met leerlingen voeren. U kunt oplossingsgericht en effectief zowel leraren als ouders en leerlingen begeleiden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met ons Projectbureau, via interstudie@marant.nl of 0481-43 93 00.

Deel deze pagina