Home » Interstudie » Maatwerktrajecten » Klassenmanagement

Klassenmanagement

Wil je de organisatie in de groep effectiever en efficiënter maken? Wil je de instructie meer afstemmen op de behoefte daaraan? Wil je weten hoe weektaken zich verhouden tot instructie, methodegebruik, correctie en nabespreking? Ga dan aan de slag met klassenmanagement.

Effectief klassenmanagement

Voor een effectieve organisatie in de groep kun je gebruik maken van klassenmanagement. Zo kun je beter gebruik maken van het feit dat er parallelgroepen zijn. En je kunt jouw klassenmanagement met jouw collega’s afstemmen en aanpassen aan de onderwijsbehoeften van je groep.

Opbrengst

  • Heldere, schoolbrede afspraken over de organisatie van het onderwijs in de groepen
  • Een werkwijze van het hele team die aansluit bij de gemaakte afspraken
  • Een effect op de leerlingen: actiever, meer leertaak-gericht en meer betrokken

Meer informatie

Wil je meer informatie over effectief klassenmanagement? Neem contact op met ons Projectbureau, via interstudie@marant.nl of 0481-43 93 00.

Deel deze pagina